Правила за провеждане на игра “Вашето мнение е важно”

@Еnikom.M.Sofia Играта
“Вашето мнение е важно” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата Еником М с Организатор “ЕНИКОМ-М ” ЕООД, със седалище и управление София 1592 ул. "Капитан Димитър Списаревски № 24"
Вземайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Еником М, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват. Участието в играта не е обвързано с покупка.

1. Механизъм
1.1 За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни следните условия: Да влезе в публикувания в поста за играта линк, да попълни име, фамилия, имейл и телефон. След което да попълни анкетата, като гласува с рейтинг от 1 до 3 под всяка кухня, според това колко по скалата от 1 до 3 му харесва тя, да натисне бутона „Изпрати“.
1.2. Периодът на играта e от 18.06.2021 г. до 23:59 часа на 10.07.2021 г.

2. Право на участие
2.1 Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на “ЕНИКОМ-М” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира от участие профили, които са заподозряни в злоупотреба и всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба.

3. Награждаване
3.1. Наградите – Пет от участниците изпълнили описания в т.1 механизъм ще спечелят по един ваучер на стойност 100 лв за покупка на стоки на съответната стойност от физическите магазини на Еником М. Пълните условия за ползване на ваучера вижте тук
Печелившите ще бъдат определени чрез томбола на случаен принцип в присъствието на комисия от трима души. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 15.07.2021 г.
3.2. Печелившите Участници са 5 (седем) и ще бъдат публикувани в пост на Facebook страницата Еnikom.M.Sofia на 15.07.2021г. Печелившите профили ще бъдат обявени и в коментар под поста за играта на Facebook страницата.
3.3 Печелившите Участници, обявени на 15.07.2021 г., ще бъдат уведомени по телефон и мейл от служител на мебелна компания Еником М, за да потърсят наградата си и задължително да удостоверят, че са над 18 години. При необходимост това става чрез изпращане на снимка или сканирано копие от лична карта, в която се виждат ясно три имена и дата на раждане. Останалите данни не трябва да бъдат видими.
3.4 Печелившите Участници, непотърсили наградата си до 14.08.2021г , губят своето право на получаването й.
3.5 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

4. Лични данни
4.1 Правата на всички Участници в игрите са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него лице, което да извърши тази дейност.
4.2 Включвайки се в настоящата игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, адрес и e-mail) за цели, свързани с играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време чрез лично съобщение на Facebook (Фейсбук) страницата Еnikom.M.Sofia.
4.3 Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

5. Други Общи условия при провеждане на игри
5.1 Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.
5.2 Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.5.2 от настоящите Общи условия, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
5.3 Участниците, спечелили от играта, дават изричното си съгласие за използване на техните имена и изображения от Организатора и Възложителя в качеството им на победители.
5.4 Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение.
5.5 Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т. 3.3 и т. 3.4 или по други подобни поводи.
5.6 Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.
5.7 Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
5.8 Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.
5.9 Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящите инициативи.
5.10 Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответните игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.
5.11 Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
Пожелаваме ви успех!

Този сайт използва бисквитки (cookies) за подобряване на неговата ефективност. Продължавайки да използвате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитките, съгласно нашата Политика за употреба на бисквитки. Научете повече. Разбрах

Във връзка с регламент 2016/679 приехме новаПолитика за поверителност - защита на личните данни. Научи повече