End - Месец на Leonardo 31.10.2018 г. до 06.11.2018 г.

Правила за провеждане на игра “Месец на Leonardo ” @Еnikom.M.Sofia


Играта “Месец на Leonardo” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата Еником М (https://www.facebook.com/Enikom.M.Sofia/) с Организатор “ЕНИКОМ-М  ” ООД, със седалище и управление София 1592
ул. "Капитан Димитър Списаревски № 24"
Вземайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на мебелен магазин Еником М, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.
Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата

1. Механизъм
      1.1 За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни следните условия: да влезе на сайта на мебелен магазин Еником М на този линк: https://www.enikom-m.com/bg/catalog/index/brand/brandId/142 , да избере продукт, който най-много му харесва, да копира линка на същия този продукт и да го постaви еднократно в коментар под публикацията от 31.10.2018г.
Всеки участник има право да участва само веднъж с един коментар и един линк в коментара.
      1.2. Периодът на играта
e от 31.10.2018 г. до 23:59 часа на 06.11.2018 г.
      1.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
      1.4 Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари, които е публикувал.
      1.5. С публикуване на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.
2. Право на участие
      2.1 Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на “ЕНИКОМ-М” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.

3. Награждаване
      3.1. Наградите –Трима от участниците, публикували един линк еднократно в коментар под поста от 31.10.2018г. ще спечелят някоя от следните награди:
-  Декоарт стъклена мишка с марката Leonardo
-  Чаша за топли напитки с празнична декорация с марката Leonardo
-  Koмплект 2 броя чаши за вино 500 мл. с марката leonardo 

Печелившите ще бъдат определени чрез томбола на случаен принцип в присъствието на комисия от трима души. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 07.11.2018 г.
      3.2. Печелившите Участници са 3 (трима) и ще бъдат публикувани в пост на Facebook страницата Еnikom.M.Sofia на 07.11.2018 г. Имената им ще бъдат обявени и в коментар под поста за играта на Facebook страницата.
      3.3 Печелившите Участници, обявени на 07.11.2018 г., трябва да се свържат с нас на лично съобщение с Еnikom.M.Sofia до 30.11.2018г., за да потърсят наградата си. Печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта и след, като са се свързали на лично съобщение с Еnikom.M.Sofia . Печелившите участници следва да попълнят данните си за доставка, които включват: две имена на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка. Данните (имената на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка) се използват за целта на доставката.
      3.4  Срокът за разпращане на наградите е до 20 работни дни след получаване на данните на всички печеливши.
      3.5 Печелившите Участници, непотърсили наградата си до 30.11.18 , губят своето право на получаването ѝ.
      3.6 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

4. Лични данни
      4.1 Правата на всички Участници в игрите са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него лице, което да извърши тази дейност. Организаторът е регистрирани като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.
      4.2 Включвайки се в настоящата игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, адрес и e-mail) за цели, свързани с играта и разпространението на наградите. 
      4.3 Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва получените личните данни на Участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни. Научете повече тук: https://www.enikom-m.com/bg/pages/poveritelnost-zashtita-na-lichnite-danni
      4.4 Други Общи условия при провеждане на игри
      4.5 Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им на Facebook (Фейсбук) страницата Еnikom.M.Sofia.
https://www.facebook.com/Enikom.M.Sofiа
      4.6 Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.4.5 от настоящите Общи условия, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
      4.7  Печелившите участници от Играта дават изричното си съгласие за използване на техните имена и изображения в качеството на победители.
      4.8 Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т. 6 и т. 7 или по други подобни поводи.
      4.9.Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
      4.10 Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.
      4.11 Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящите инициативи.
      4.12 Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.
      4.13 Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответните игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.
      4.14 Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
Пожелаваме ви успех!

Този сайт използва бисквитки (cookies) за подобряване на неговата ефективност. Продължавайки да използвате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитките, съгласно нашата Политика за употреба на бисквитки. Научете повече. Разбрах

Във връзка с регламент 2016/679 приехме новаПолитика за поверителност - защита на личните данни. Научи повече