СТАНДАРТЪТ OEKO TEX 100 И ЗНАЧЕНИЕТО МУ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ТЕКСТИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Стандартът Oeko-Tex 100 е частен стандарт в текстила и е създаден през 1992г. от Германския институт Хоенщайн и Австрийския институт за изследване в областта на текстила, за да отговори на нуждите на потребителя, а и на цялото общество за осигуряване на текстилни материали, които да не вредят на здравето.

Този стандарт се превърна през изминалите шестнадесет години във водещ стандарт в световен мащаб в областта на текстилната екология. Той се присъжда само на продукти, които са преминали успешно изследванията и са показали, че не съдържат концентрация на вредни субстанции, опасни за здравето на човека.

Създаването му е породено от непрекъснато нарастващите нужди на населението от екологични продукти от една страна и от засилване рестриктивността на европейското законодателство в тази област, от друга.