End - 15.12.2017 Facebook игра

Включете се в нашето Коледно предизвикателство!
Всеки петък от декември различно предизвикателство със страхотни нагаради!


Готови ли сте за поредното  коледно предизвикателство?
Посетете www.enikom-m.com, влезте в категория "AКСЕСОАРИ" изберете под категория "КОЛЕДЕН КАТАЛОГ", харесайте един продукт, който бихте подарили на вашите родители за Коледа, копирайте линка и го споделете с нас еднократно в коментар публикацията от 15.12.2017 във Facebook страницата ни @Enikom.M.Sofia. Всеки участник има право да участва само веднъж с един коментар и един линк в коментара.
Линк към Коледен каталог ТУК

Седем от участниците, публикували един линк еднократно в коментар под поста от 15.12.2017г ще се спечелят някоя от следните награди:
-Часовник с логото на Еником М
- Термо чаша с логото на Еником М
- Порцеланова чаша с чинийка Hermitage
- Комплект 2.бр памучни кърпи Тоскана 30/50 см 
- Комплект 6бр. чаши за вода Luminаrc
Печелившите ще бъдат определени чрез томбола на случаен принцип в присъствието на комисия от трима души. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 22.12.2017 г.

И това не е всичко - очаквайте всеки петък от декември ново предизвикателство със страхотни награди!
Правила за провеждане на игра “Коледно предизвикателство ”@Еnikom.M.Sofia Играта
“Коледено предизвикателство” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата Еником М (https://www.facebook.com/Enikom.M.S...) с Организатор “ЕНИКОМ-М ” ООД, със седалище и управление София 1592 ул. "Капитан Димитър Списаревски № 24"
Вземайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Еником М, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват. Участието в играта не е обвързано с покупка.

1. Механизъм
      1.1 За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни следните условия: да влезе на сайта на Еником М в категорията "Акосесоари" - подкатегория "Коледен Каталог" ( https://goo.gl/xWPQKs ), да избере продукт, с който би зарадвал любим човек , да копира линка на същия този продукт и да го постaви еднократно в коментар под публикацията от 01.12.2017. Всеки участник има право да участва само веднъж с един коментар и един линк в коментара.
      1.2. Периодът на играта e от 01.12.2017 г. до 23:59 часа на 07.12.2017 г.


2. Право на участие
      2.1 Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на “ЕНИКОМ-М” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира от участие профили, които са заподозряни в злоупотреба и всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба.


3. Награждаване
      3.1. Наградите – Седем от участниците избрани на случаен пронцип, публикували един линк еднократно в коментар под поста от 01.12.2017г., ще спечелят една от следните награди:
-Часовник с логото на Еником М
- Термочаша с логото на Еником М
- Порцеланова чаша с чинийка Vintage Santa Green
- Комплект 2бр. памучни кърпи Тоскана 30/50 см
- Тирбушон Brabantia
Печелившите ще бъдат определени чрез томбола на случаен принцип в присъствието на комисия от трима души. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 08.12.2017 г.
      3.2. Печелившите Участници са 7 (седем) и ще бъдат публикувани в пост на Facebook страницата Еnikom.M.Sofia на 08.12.2017 г. Печелившите профили ще бъдат обявени и в коментар под поста за играта на Facebook страницата.
      3.3 Печелившите Участници, обявени на 08.12.2017 г., трябва да се свържат с нас на лично съобщение на Еnikom.M.Sofia до 29.12.2017 г., за да потърсят наградата си и задължително да удостоверят, че са над 18 години. При необходимост това става чрез изпращане на снимка или сканирано копие от лична карта, в която се виждат ясно три имена и дата на раждане. Останалите данни не трябва да бъдат видими.
      3.4 Печелившите Участници, непотърсили наградата си до 29.12.2017 г , губят своето право на получаването й.
      3.5 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

4. Лични данни
      4.1 Правата на всички Участници в игрите са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него лице, което да извърши тази дейност.
      4.2 Включвайки се в настоящата игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, адрес и e-mail) за цели, свързани с играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време чрез лично съобщение на Facebook (Фейсбук) страницата Еnikom.M.Sofia.
      4.3 Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

5. Други Общи условия при провеждане на игри
      5.1 Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.
      5.2 Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.5.2 от настоящите Общи условия, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
      5.3 Участниците, спечелили от играта, дават изричното си съгласие за използване на техните имена и изображения от Организатора и Възложителя в качеството им на победители.
      5.4 Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение.
      5.5 Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т. 3.3 и т. 3.4 или по други подобни поводи.
      5.6 Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.
      5.7 Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
      5.8 Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.
      5.9 Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящите инициативи.
      5.10 Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответните игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.
      5.11 Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
Пожелаваме ви успех! ??

Този сайт използва бисквитки (cookies) за подобряване на неговата ефективност. Продължавайки да използвате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитките, съгласно нашата Политика за употреба на бисквитки. Научете повече. Разбрах

Във връзка с регламент 2016/679 приехме новаПолитика за поверителност - защита на личните данни. Научи повече