End - 22.12.2017 Facebook игра

Включете се в нашето Коледно предизвикателство!
Всеки петък от декември различно предизвикателство със страхотни награди!Готови ли сте за последното предизвикателство?
Посетете този линк: https://goo.gl/uj2rFr, - разгледайте посочените подкатегории, изберете един продукт, с който бихте искали да изненадате дома си за Коледа, копирайте линка и го споделете с нас еднократно в коментар публикацията от 08.12.2017 във Facebook страницата ни @Enikom.M.Sofia. Всеки участник има право да участва само веднъж с един коментар и един линк в коментара.

Седем от участниците, публикували един линк еднократно в коментар под поста от 22.12.2017г ще се спечелят някоя от следните награди:
-Часовник с логото на Еником М
- Термо чаша с логото на Еником М
- Комплект 6бр. чаши за вода 330 мл. с марката Luminarc
- Комплект 2.бр памучни кърпи Тоскана 30/50 см 
- Стъклен буркан за съхранение Brabantia
Печелившите ще бъдат определени чрез томбола на случаен принцип в присъствието на комисия от трима души. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 29.12.2017 г.


Правила за провеждане на игра “Коледно предизвикателство ”


@Еnikom.M.Sofia Играта
“Коледено предизвикателство” се провежда на Facebook (Фейсбук) страницата Еником М ( https://www.facebook.com/Enikom.M.S... ) с Организатор “ЕНИКОМ-М ” ООД, със седалище и управление София 1592 ул. "Капитан Димитър Списаревски № 24"
Вземайки участие в играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Еником М, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват. Участието в играта не е обвързано с покупка.
1. Механизъм
1.1 За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни следните условия: да влезе на сайта на Еником М в категорията "Акосесоари" -да избере продукт, с който би зарадвал любим човек, да копира линка на същия този продукт и да го постaви еднократно в коментар под публикацията от 08.12.2017. Всеки участник има право да участва само веднъж с един коментар и един линк в коментара.
1.2. Периодът на играта e от 22.12.2017 г. до 23:59 часа на 28.12.2017 г.

2. Право на участие
2.1 Играта е отворена за участие за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на “ЕНИКОМ-М” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира от участие профили, които са заподозряни в злоупотреба и всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба.

3. Награждаване
       3.1. Н аградите – Седем от участниците избрани на случаен принцип, публикували един линк еднократно в коментар под поста от 29.12.2017г., ще спечелят една от следните награди:
-Часовник с логото на Еником М
- Термо чаша с логото на Еником М
- Порцеланова чаша с Easy Life Hermitage
- Комплект 2бр. памучни кърпи Тоскана 30/50 см
- Кутия за съхранение с марката Brabantia
Печелившите ще бъдат определени чрез томбола на случаен принцип в присъствието на комисия от трима души. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 15.12.2017 г.
      3 .2. Печелившите Участници са 7 (седем) и ще бъдат публикувани в пост на Facebook страницата Еnikom.M.Sofia на  29.12.2017 г. Печелившите профили ще бъдат обявени и в коментар под поста за играта на Facebook страницата.
      3 .3 Печелившите Участници, обявени на  29.12.2017 г., трябва да се свържат с нас на лично съобщение на Еnikom.M.Sofia до 19.01.2017г., за да потърсят наградата си и задължително да удостоверят, че са над 18 години. При необходимост това става чрез изпращане на снимка или сканирано копие от лична карта, в която се виждат ясно три имена и дата на раждане. Останалите данни не трябва да бъдат видими.
      3 .4 Печелившите Участници, непотърсили наградата си до 19.01.2017 г, губят своето право на получаването й.
      3 .5 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

4 . Лични данни
      4 .1 Правата на всички Участници в игрите са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него лице, което да извърши тази дейност.
      4 .2 Включвайки се в настоящата игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, адрес и e-mail) за цели, свързани с играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време чрез лично съобщение на Facebook (Фейсбук) страницата Еnikom.M.Sofia.
      4 .3 Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

5 . Други Общи условия при провеждане на игри
      5 .1 Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.
      5 .2 Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.5.2 от настоящите Общи условия, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
      5 .3 Участниците, спечелили от играта, дават изричното си съгласие за използване на техните имена и изображения от Организатора и Възложителя в качеството им на победители.
      5 .4 Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение.
      5 .5 Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т. 3.3 и т. 3.4 или по други подобни поводи.
      5 .6 Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.
      5 .7 Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
      5 .8 Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.
      5 .9 Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящите инициативи.
      5 .10 Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответните игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за Участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.
      5 .11 Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
Пожелаваме ви успех!

Този сайт използва бисквитки (cookies) за подобряване на неговата ефективност. Продължавайки да използвате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитките, съгласно нашата Политика за употреба на бисквитки. Научете повече. Разбрах

Във връзка с регламент 2016/679 приехме новаПолитика за поверителност - защита на личните данни. Научи повече