Условия за членство

Общи условия за издаване и използване на клубна карта Еником М

Настоящия документ урежда Общи условия за издаване и използване на Клубна карта Еником М, издавани от „Еником М“ ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по Вписванията ЕИК 1300374058, със седалище и адрес на управление в град София, ул. Капитан Димитър Списаревски 24 и адрес за кореспонденция в град София, ул. Капитан Димитър Списаревски 24, наричано по-долу „Картоиздател“, които карти ще се предоставят на другия договаряш наричан по-долу „Картодържател“. Картите, предмет на настоящите Общи условия, наричани по-долу „Карта“ или „Карти“, са клубни карти, но не и банкови (кредитни или дебитни) картии не могат да се използват за осъществяване на безналични разплащания.

I.    ИЗДАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА ЕНИКОМ М

1. Всяка Карта Еником М, предмет на настоящите Общи условия е с уникален номер.
2. Картата е собственост на Картоиздателя и единствено Картодържателят има право да позлва същата.
3. Всяка Карта Еником М има валидност 24 месеца считано от деня на издаването й. Използването на картата след изтичането на срока й на валидност, или след обявяването й за невалидна, независимо от причината е забранено.
4. Картодържателят е запознат с предназначението на Картата Еником, като средставо Картодържателя да ползва определени от Картоиздателя отстъпки при покупка на стоките, посочени от Картоиздателя.
5. В случай на загуба, кражба или отнемане по друг начин, унищожаване, подправяне или използване по друг неправомерен начин на Картата или при извършване на операция с картата, която не е одобрена от Картодържателя, той задължава да уведоми незабавно Картоиздателя, но задължително и писмено. Последният е длъжен незабавно да блокира използването на Картата.

II.    УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КЛУБНА КАРТА ЕНИКОМ М

1.    Карта Еником М може да бъде използвана за получаване на отстъпки от цената на стоки предлагани в търговските обекти на Еником М ООД;
2.    Отстъпките за лоялни клиенти, които се предоставят на Картодържателя на Карта Еником М се получават при следните условия:
 а. При натрупване на покупки на стойност на 500 лв. Картата дава право на отстъпка от 3% за всяка покупка на изделие извън промоция. Когато първата покупка е на стойност над 500 лв., отстъпката от 3% важи за тази покупка включително;
b. При натрупване на покупки на стойност над 6 000 лв. картата дава право на остъпка от 5% за всяка покупка на изделие извън промоция. Когато първата покупка е на стойност над 6 000 лв.,отстъпката от 5% важи за тази покупка включително;
c. При натрупване на покупки на стойност над 15 000лв. Картата дава право на отстъпка от 8% за вскяка покупка на изделие извън промоция. Когато първата покупка е на стойност над 15 000 лв.,отстъпката от 8% важи за тази покупка включително.
Забележка: под покупка да се има предвид директна продажба или сключен договор с аванс, съответстващ на нужната сума за достигане на лимита!!!
3.    Безплатните услуги, предоставяни от Еником М при определните условия, не се третират като промоционално предложение и съответно могат да бъдат комбинирани с отстъпките за лоялни клиенти.
4.    Натрупването на оборот по картатав възможно само при нейното представяне при извършването на покупката.
5.    Възстановяването на изгубена членска карта е безплатно. Натрупаните обороти се запазват. При загуба на клубната Карта моля свържете се с отдел Информация в някой от търговските обекти на Еником М.
6.    При смяна на адреса моля свържете се с отдел Информация;
7.    Членове на клуба, които нямат извършена покупка в срок от две години, губят правата си.
8.    Еником М си запазва правото да подобрява и променя условията за членуване в клуб Еником М.
9.    Отстъпката може да се позлва единствено за стоки неучастващи в други ценови намаления.

III. ЦЕНА

1. Карта Еником М се издава безплатно.

IV. ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА
Взимайки предвид, че настоящите Общи условия не се ограничават със срок, Картоиздателят има право да ги променя. Картодържателят следва да бъде уведомен за промените посредством изпращане на електронно съобщение за това обстоятелство на e-mail адреса или мобилен телефон на Картодържателя.

С най – добри пожелания
Еником М

Този сайт използва бисквитки. Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта. Научете повече Приемам