ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА TОМБОЛА

„Празнуваме нов магазин  Еником М Пловдив“1. Организатор на промоцията
         1.1. Томболата „Празнуваме нов магазин  Еником М Пловдив“ (Томбола) се организира и провежда от Еником М ЕООД, гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ул. "Околовръстен път" №251Г, ММ Бизнес Център (Организатор).
         1.2. С участието си в тази Томбола, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва, както и промените към тях приети по реда на т.1.4.
         1.3. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на www.enkom-m.com за целия период на Томболата.
         1.4. Организаторът на Томбола си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести предварително промяната чрез своята фен-страница в социалната мрежа „Фейсбук”, както и на www.enkom-m.com

2. Период и право на участие
         2.1. Томболата се организира и провежда на територията на Република България.
         2.2. Томбола се провежда в периода 16.04.2022 г. до 25.04.2022г включително, в магазин Еником М Пловдив, с адрес: град Пловдив,  бул.“ Княгиня Мария Луиза“ 72.
         2.3. Печелившите участници и съответните награди ще бъдат изтеглени на 26.04.2022 г в 11:00 часа, на информация в магазин Еником М Пловдив, с адрес Пловдив, бул.“Княгиня Мария Луиза“ 72. Тегленето ще се извърши на лотариен принцип в комисия от минимум 3-ма души.
         2.4. Информация за номерата на печелившите талони ще бъде публикувана на 27.04.2022г в 10:30 часа на сайта на Еником М – www.enikom-m.com. Печелившите участници ще бъдат информирани по e-mail на записания от тях в талона за участие e-mail адрес.
         2.5. Краен срок за получаване на наградата е 30.06.2022 г. Печеливш участник, който не е потърсил своята награда до тази дата, губи правото на получаване на наградата.
         2.6. Право на участие в Томболата има всяко физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.
         2.7. В Томболата може да участва всяко физическо лице, навършило 18 г. с местоживеене в България.
         2.8. Право на участие в Томболата има всеки клиент, направил покупка над 10 лв, в периода посочен в чл. 2.2, в магазин Еником М Надежда.
         2.9. Под покупка се разбира избирането и заплащането наведнъж на стоки от магазин Еником М Пловдив.
         2.10. Покупки, направени в друг магазин на Организатора, различен от магазин Пловдив, с адрес град Пловдив, бул.“ Княгиня Мария Луиза“ 72 не дават право на участие в Томболата
         2.11. В Томболата нямат право да участват служители на Еником М ЕООД, както и членовете на техните семейства.
         2.12. С попълването на талона и участие в Томболата, Участникът дава своето изрично и свободно съгласие  Еником М ЕООД да събира и съхранява личните му данни.
         2.13. Еником М ЕООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като Администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД.


3. Механизъм за провеждане на Томболата
         3.1. Талонът за участие се получава на Каса в магазина, след направена покупка съгласно условията на чл. 2.
         3.2. Участникът трябва да попълни талонът за участие и да пусне в определената урна тази част на талона, която съдържа информацията за контакт с Участника. Участникът трябва задължително да запази за себе си частта на талона, която на лицевата страна съдържа логото на Еником М и номера на талона.
         3.3. Печелившите участници трябва да предоставят своята част от талона, за да получат своята награда.
         3.4. Наградите от томболата са публикувани на www.enikom-m.com
         3.5. Наградата от Томболата не може да бъде заменяна за левовата й равностойност или за друга награда.
4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Промоцията при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития и др.
5. Организаторът има право да изключи от участие в Промоцията участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с цел неправомерно участие в Промоцията и спечелване на награди.
6. Участието в промоцията означава, че клиентът приема настоящите условия.

В комисия от трима членове в магазин Еником М Пловдив на лотариен принцип от участвалите в томболата на Еником М ООД бяха изтеглени печелившите .

Можете да проверите дали печелите в списъка. На печелившите ЧЕСТИТО

Ном номер Награда Брой   Номер на талон
1 3800136722978 Единичен спален к- кт 3 части САТЕНИРАН ПАМУК, 4 десена микс 1 Т 220451  
2 60030000010619 Нож 20 см- Подарък 1 Т 220709  
3 60030000010399 Арт.BH-2327   Нож за хляб 20см burgundy, Metallic Line 1 Т 220702  
4 60030000010620 К-кт 6 чаши безалкохолно 280мл- Подарък 1 Т 220866  
5 60030000010621 Ръкавица за фурна- Подарък 1 Т 220611  
6 6003000005667 Арт.16000100 Кухненска ръкавица с магнит 27см 1 Т 220566  
7 5007000001238 DS Деко възглавница VELOURS 30x50, син цвят 1 Т 220633  
8 5007000001239 DS Деко възглавница VELOURS 30x50, циклама 1 Т 220599  
9 5007000001240 DS Деко възглавница VELOURS 40x40, циклама 1 Т 220586  
10 5007000001241 DS Деко възглавница VELOURS 30x50, червен цвят 1 Т 220617  
11 5007000001242 DS Деко възглавница VELOURS 40x40, червен цвят 1 Т 220740  
12 5007000001243 DS Деко възглавница VELOURS 30x50, зелен цвят 1 Т 220597  
13 5007000001244 DS Деко възглавница VELOURS 40x40, зелен цвят 1 Т 220758  
14 6011000002366 Чаша в кутия - Подарък 1 Т 220439  
15 6011000002366 Чаша в кутия - Подарък 1 Т 220600  
16 6011000002366 Чаша в кутия - Подарък 1 Т 220624  
17 6011000002366 Чаша в кутия - Подарък 1 Т 220485  
18 6011000002366 Чаша в кутия - Подарък 1 Т 220433  
19 6011000002366 Чаша в кутия - Подарък 1 Т 220426  
20 60030000010622 Сосиера 200мл- Подарък 1 Т 220538  
21 6003000006436 Арт.021059   PRACTICA Купа за салата ф18см 1 Т 220478  
22 6011000002367 К-кт 6 чаши вино 530 мл- Подарък 1 Т 220547  
23 6011000002368 К-кт 6 чаши вино 410 мл- Подарък 1 Т 220537  
24 6011000002369 К-кт 6 чаши шампанско 210 мл- Подарък 1 Т 220455  
25 60030000010623 Тиган 26 см- Подарък 1 Т 220449  
26 6011000002370 К-кт 6 чаши 330 мл-Подарък 1 Т 220448  
27 60080000010985 Градински фенер-Подарък 1 Т 220609  
28 6005000001325 Арт.ALTOM 0103016580 Стъклена ваза-свещник 1 Т 220551  
29 6011000002371 Чаша със зайче-Подарък 1 Т 220696  
30 602500000455 Арт.480910410 Мъг с великденски мотив 370мл. TRADIT 1 Т 220695  
31 60030000010624 Сламки за многократна употреба-Подарък 1 Т 220695  
32 6011000002372 К-кт 2 чаши за кафе 360мл-Подарък 1 Т 220686  
33 103800000177 Помощна масичка, NB1410050 - МДФ + метал 1 Т 220409  
34 102000000285 Етажерка Monroe, RF141103 - бежово + синьо 1 Т 220587  
35 102300000108 Табуретка с дървени крака, CP8500990 - асорти 1 Т 220471  
36 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220716  
37 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220516  
38 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220877  
39 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220582  
40 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220563  
41 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220649  
42 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220677  
43 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220694  
44 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220834  
45 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220676  
46 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220880  
47 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220875  
48 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220881  
49 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220496  
50 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220495  
51 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220648  
52 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220656
53 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220506
54 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220835
55 400700000815 Арт.5301020 Настолна лампа VITO VT085-20W, зелено-ПОДАРЪК 1 Т 220567
56 500700000943 Възглавница Мемори Пух 50/70-ПОДАРЪК 1 Т 220630
57 500700000943 Възглавница Мемори Пух 50/70-ПОДАРЪК 1 Т 220859
58 500700000943 Възглавница Мемори Пух 50/70-ПОДАРЪК 1 Т 220453
59 500700000943 Възглавница Мемори Пух 50/70-ПОДАРЪК 1 Т 220679
60 500700000943 Възглавница Мемори Пух 50/70-ПОДАРЪК 1 Т 220481
61 500700000943 Възглавница Мемори Пух 50/70-ПОДАРЪК 1 Т 220402
62 500700000943 Възглавница Мемори Пух 50/70-ПОДАРЪК 1 Т 220876
63 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220661
64 500700000996 Възглавница Анатомична Нани Мемори Пух 40/60-ПОДАРЪК 1 Т 220626
65 500700000996 Възглавница Анатомична Нани Мемори Пух 40/60-ПОДАРЪК 1 Т 220445
66 500700000996 Възглавница Анатомична Нани Мемори Пух 40/60-ПОДАРЪК 1 Т 220853
67 500700000996 Възглавница Анатомична Нани Мемори Пух 40/60-ПОДАРЪК 1 Т 220730
68 500700000996 Възглавница Анатомична Нани Мемори Пух 40/60-ПОДАРЪК 1 Т 220764
69 500700000996 Възглавница Анатомична Нани Мемори Пух 40/60-ПОДАРЪК 1 Т 220869
70 500700000996 Възглавница Анатомична Нани Мемори Пух 40/60-ПОДАРЪК 1 Т 220886
71 500700000996 Възглавница Анатомична Нани Мемори Пух 40/60-ПОДАРЪК 1 Т 220562
72 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220862
73 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220838
74 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220726
75 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220446
76 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220470
77 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220837
78 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220458
79 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220465
80 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220463
81 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220416
82 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220601
83 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220405
84 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220883
85 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220623
86 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220721
87 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220712
88 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220469
89 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220594
90 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220615
91 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220588
92 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220428
93 500700000924 Възглавница Анатомична Нани Мемори Форм 33/50-ПОДАРЪК 1 Т 220699
94 500700000947 Възглавница Анатомична Нани Флекс 50/70-ПОДАРЪК 1 Т 220468
95 500700000947 Възглавница Анатомична Нани Флекс 50/70-ПОДАРЪК 1 Т 220459
96 5004000001146 Покривка PANAMA микс десени, 140х140, Artisti Italiani-11471 1 Т 220583
97 5004000001146 Покривка PANAMA микс десени, 140х140, Artisti Italiani-11471 1 Т 220578
98 5004000001146 Покривка PANAMA микс десени, 140х140, Artisti Italiani-11471 1 Т 220555
99 5004000001146 Покривка PANAMA микс десени, 140х140, Artisti Italiani-11471 1 Т 220480
100 5004000001146 Покривка PANAMA микс десени, 140х140, Artisti Italiani-11471 1 Т 220729
101 Ваучер на стойност 100 лв. 1 Т 220595
102 Ваучер на стойност 100 лв. 1 Т 220848
103 Ваучер на стойност 100 лв. 1 Т 220492
104 Ваучер на стойност 100 лв. 1 Т 220494
105 Ваучер на стойност 100 лв. 1 Т 220457
106 Ваучер на стойност 100 лв. 1 Т 220738
107 Ваучер на стойност 100 лв. 1 Т 220882
108 Ваучер на стойност 100 лв. 1 Т 220568
109 Ваучер на стойност 100 лв. 1 Т 220856
110 Ваучер на стойност 100 лв. 1 Т 220414

Този сайт използва бисквитки (cookies) за подобряване на неговата ефективност. Продължавайки да използвате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитките, съгласно нашата Политика за употреба на бисквитки. Научете повече. Разбрах

Във връзка с регламент 2016/679 приехме новаПолитика за поверителност - защита на личните данни. Научи повече