01.10-31.10.2023 Brabania Официални правилаа на промоция


„До -25% за всички артикули с марка BRABANTIA, с изключение на продукти с трайно ниска цена ”

Валидност от 01.10.2022 до 31.10.2023г.

1.Организатор
1.1.„До -25% за всички артикули с марка BRABANTIA, с изключение на продукти с трайно ниска цена ” (Промоцията) се организира и провежда от „Еником-М“ ООД, София, гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ул. "Околовръстен път" №251Г, ММ Бизнес Център, офис №401 (Организатор).
1.2.Официалните правила се публикуват на сайта www.enikom-m.com.
1.3.С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила, приема ги и се съгласява да ги спазва.

2.Период и Право на участие
2.1.Промоцията се провежда в периода от 01.10.2022 до 31.10.2023г. включително.
2.2.Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
2.3.Промоцията се провежда в магазините на Организатора и интернет сайта с адрес www.enikom-m.com
2.4.Право на участие в Промоцията има всяко дееспособно физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията и е приело настоящите Правила.
2.5.Отстъпките и обявените промоционални условия не важат за направени поръчки извън периода на Промоцията или доплащания по тях.
2.6.Отстъпката от тази Промоция не може да бъде комбинирана с други промоционални предложения на Организатора, с отстъпки от клубни карти или ваучери, продукти с трайно ниска цена, както и с „Пакетната цена за Разнос и Монтаж“.

3.Дефиниции

3.1.„Намалена цена“ е намалената редовна цена на продукта със съответно посочено ценово намаление/ отстъпка. Това е цената, на която се продава даден продукт в промоция, с обявено ценово намаление. Когато даден продукт е с ценово намаление, то редовната цена на продукта е задраскана и/или обявена като „стара цена“.
3.2.„Редовна цена“ е ненамалената цена на продукта. Това е цената, на която се продава даден продукт през времето, когато за него не е обявено ценово намаление.
3.3.„Трайно ниска цена“ е редовна цена, която е по-ниска от цената, на която продуктът е бил продаван. Това е цена, която няма да бъде увеличена във времето и важи до изчерпване на наличните количества. На етикета на продукти с трайно ниска цена е посочено „трайно ниска цена“.
4.Участващи продукти
4.1.Участващите продукти са: всички артикули с марка BRABANTIA предлагани от Организатора в магазините посочени в т.2.3, които са без трайно ниска цена.
4.2.Продуктите, които са с трайно ниска цена не участват в Промоцията.

5.Описание на Промоцията и механизъм на провеждане
5.1.Промоцията дава право на отстъпка в размер до 25% от редовната цена за всички артикули с марката Brabantia, предлагани от Организатора в неговите магазини, в това число и електронния магазин, с изключение на продукти с трайно ниска цена.
5.2.Отстъпките важат за налични на склад продукти.
5.3.Отстъпките важат за поръчки на неналични на склад продукти, при условие, че поръчката на дадения артикул е възможна.
5.4.Артикулите, участващи в промоцията, са обозначени в магазините на Организатора с етикети, ясно показващи съответната промоция (намаление на редовната цена) на дадения артикул. Артикулите публикувани на фирмения сайт на Организатора, които са включени в Промоцията, са с намалена редовна цена и обявена нова, промоционална цена.
5.5.Артикулите с етикет за трайно ниска цена, не са включени в настоящата Промоция.