„КОЛЕЛО НА КЪСМЕТА“ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРА


1.Организатор на Играта
1.1.Играта „КОЛЕЛО НА КЪСМЕТА“ (Игра) се организира и провежда от Еником М ООД, гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ул. "Околовръстен път" №251Г, ММ Бизнес Център (Организатор).
1.2.С участието си в тази Игра, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва, както и промените към тях приети по реда на т.1.4.
1.3.Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на www.enkom-m.com за целия период на Играта.
1.4.Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести предварително промяната чрез своята фен-страница в социалната мрежа „Фейсбук”, както и на www.enkom-m.com

2.Период и право на участие
2.1.Играта се организира и провежда на територията на Република България.
2.2.Играта се провежда на два етапа:
2.3.I етап - в периода от 23.05.2024г. До 31.05.2024г. включително, в който посетителите на Физическите магазини и на Електронния магазин могат да участват еднократно за деня чрез завъртане на Колелото на късмета за награда Ваучер. Участието не е обвързано с покупка.
2.4.II етап – в периода от 23.05.2024г. До 15.06.2024г. включително, в който имате право с получения в етап I Ваучер, ако такъв е спечелен, да получите отстъпката показана на ваучера, при спазване на условията за ползването му.
2.5.В Играта участват следните магазини на Организатора (Участващи магазини):
2.5.1. Магазин Еником М Пловдив, с адрес: град Пловдив, бул.“ Княгиня Мария Луиза“ 72, магазин Еником М София Люлин, с адрес: град София, бул. “ Царица Йоанна“ 102 и магазин Еником М София Надежда, с адрес: град София, бул.“Ломско шосе“ блок 171 (Физически магазини)
2.5.2.Електронният магазин с адрес www.enikom-m.com (Електронен магазин).
2.6.Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 г. , което участва съгласно Механизма за участие и е приело настоящите Официални Правила.
2.7.В Играта може да участва всяко физическо лице, отговарящо на условията от чл. 2.4., което посети един от Участващите магазини на Организатора (Участник).
2.8.Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.
2.9.Всеки Участник може да участва в Играта само веднъж на ден.

2.10.В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства.

3.Описание на наградите
3.1.Ваучер за 18% отстъпка за Мебели и Аксесоари без намалена или трайно ниска цена.
3.2.Ваучер за 19% отстъпка за Мебели и Аксесоари без намалена или трайно ниска цена.
3.3.Ваучер за 20% отстъпка за Мебели и Аксесоари без намалена или трайно ниска цена.
3.4.Ваучер за 22% отстъпка за Мебели и Аксесоари без намалена или трайно ниска цена.

4.Механизъм за провеждане на Играта
4.1.Механизъм за участие във Физическите магазини
4.1.1.Всеки Участник, който посети един от Физическите магазини на Организатора има право на едно участие на ден. Участието чрез завъртане на Колелото на късмета е възможно в периода от чл. 2.2.1.
4.1.2.Колелото на късмета (Колело), посредством което се провежда Играта, е с различни сектори, като във всеки отделен сектор е изобразена съответната награда Ваучер. Колелото съдържа един сектор, който не носи награда.
4.1.3.Участието в Играта се провежда като Участникът завърта Колелото, поставено в магазина. Показалецът на Колелото определя резултата от завъртането.
4.1.4.Ако показалецът на Колелото спре на сектор с посочена награда Ваучер и съответния процент отстъпка, Участникът получава Ваучера на момента от служител, обслужващ Колелото.
4.1.5.Ваучерът и съответната отстъпка, на която той дава право, може да бъде използван от момента на получаването му до края на периода на провеждане на Играта.

4.2.Механизъм за участие в Електронния магазин
4.2.1.Всеки Участник, който посети Електронния магазин на Организатора има право на едно участие на ден. Участието чрез завъртане на Колелото на късмета е възможно в периода от чл. 2.2.1.
4.2.2.Колелото на късмета, посредством което се провежда Играта, е с различни сектори, като във всеки отделен сектор е изобразена съответната отстъпка. Колелото съдържа един сектор, който не носи награда.
4.2.3.Участието в Играта се провежда като Участникът завърта Колелото, което се показва под формата на поп ъп на сайта. Показалецът на колелото определя резултата от завъртането.
4.2.4.Ако показалецът на Колелото спре на сектор с посочена награда и съответния процент отстъпка, Участникът получава съобщение, че е спечелил.
4.2.5.За да получи своя ваучер под формата на промо-код (Промо код), който дава право на съответната отстъпка, Участникът трябва да въведе своя имейл в предвиденото за това поле.
4.2.6.Полето за съгласие с Общите условия е задължително и Промо кодът се визуализира само при съгласие чрез поставяне на отметка в това поле.
4.2.7.След въвеждане на имейл, съгласие с Общите условия и натискане на бутона „Вземи Х% отстъпка“, промо-кодът се визуализира на екрана на Участника. Той трябва да бъде копиран или записан от Участника.
4.2.8.Участникът може, чрез поставяне на отметка, да избере да се запише за бюлетин на Организатора. Това поле не е задължително. При непоставяне на отметка в полето за бюлетин имейл адресът няма да бъде добавен в списъка за електронен бюлетин.
4.2.9.Промо кодът и съответната отстъпка, на която той дава право, може да бъде използван от момента на получаването му до края на периода на провеждане на Играта.

5.Ограничаване на отговорността
5.1.Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол.
5.2.Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Правила не е спазено или при установяване на опити за манипулиране на Играта.
5.3.Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай, че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

6.Информация за използването на Награда Ваучер
6.1.Използване на ваучер получен във физическите магазини:
6.1.1.Отстъпката от Ваучера може да се използва за Мебели и Аксесоари без Намалена или Трайно ниска цена.
6.1.2.Отстъпката от Ваучера важи еднократно за една Покупка при представяне на самия Ваучер.
6.1.3.Ваучерът е валиден в периода от чл. 2.2.1.
6.1.4.Ваучерът е валиден в Участващите магазини с адреси Еником М Пловдив, с адрес: град Пловдив, бул.“ Княгиня Мария Луиза“ 72, в магазин Еником М София Люлин, с адрес: град София, бул.“ Царица Йоанна“ 102 и в магазин Еником М София Надежда, с адрес: град София, бул.“Ломско шосе“ блок 171.
6.1.5.Ваучерът, получен във Физическите магазини не дава право на отстъпка в Електронния магазин.
6.1.6.Ваучерът не дава право на отстъпка, когато става дума за:
6.1.6.1.покупки, извършени през електронния магазин на Организатора.
6.1.6.2.доплащане и приключване на направени поръчки извън посочения в т. 2.2 период;
6.1.6.3.продукти извън категориите Мебели и Аксесоари
6.1.6.4.Мебели и Аксесоари с намалена или трайно ниска цена.
6.1.7.Отстъпката от Ваучера не може да бъде комбинирана с отстъпки от клубни карти или други ваучери, както и с „Пакетната цена за Разнос и Монтаж“.
6.1.8.Ваучерът или полагащата се сума от отстъпката не може да бъде заменян за левовата му равностойност.

7.Използване на ваучер под формата на промокод получен в Електронния магазин:
7.1.1.Отстъпката от Промо кода важи за една Покупка при въвеждане на цифрите от Промо кода в предвиденото за него поле в процеса на онлайн пазаруване.
7.1.2.Отстъпката от Промо кода може да се използва за Мебели и Аксесоари без Намалена или Трайно ниска цена.
7.1.3.Промо кодът е валиден в периода от чл. 2.2.1.
7.1.4.Промо кодът е валиден в Електронния магазин с адрес www.enikom-m.com.
7.1.5.Промо кодът получен от Електронния магазин не дава право на отстъпка във физическите магазини.
7.1.6.Промо кодът не дава право на отстъпка, когато става дума за:
7.1.6.1.покупки, извършени през Физическите магазини на Организатора.
7.1.6.2.доплащане и приключване на направени поръчки извън посочения в т. 2.2 период;
7.1.6.3.продукти извън категориите Мебели и Аксесоари
7.1.6.4.Мебели и Аксесоари с намалена или трайно ниска цена.
7.1.7.Отстъпката от Промо Кода не може да бъде комбинирана с отстъпки от клубни карти или други ваучери, както и с „Пакетната цена за Разнос и Монтаж“.
7.1.8.Промо кодът или полагащата се сума от отстъпката не може да бъде заменян за левовата му равностойност.


8.Дефиниции
8.1.Под Покупка се разбира избирането и заплащането наведнъж на стоки от магазин на Организатора.
8.2.Под „Аксесоари“ се разбират всички продукти от групи аксесоари, осветителни тела и текстилни изделия.
8.2.1.В категория „Аксесоари“ не се включват:
8.2.2.допълнителните елементи за кухня, които са функционално и технически неразделна част от самата кухня, като например водобрани лайсни, обков, механизми, дръжки, свързващи лайсни, вентилационни решетки и други;
8.2.3.каквито и да е аксесоари, свързани с електрически уреди;
8.2.4.уреди от всякакъв вид (стоки функциониращи в следствие на променливо или постоянно електрическо напрежение, като това ограничение не важи за осветителни тела).
8.2.5.пердета, завеси, щори и корнизи
8.3.Под „мебели“ се разбират всички продукти от групи кухня дневна, трапезария, спални, матраци, офис, детска стая, антре, градински мебели и мебели за баня.
8.3.1.В категория мебели не се включват електроуреди, мивки и смесители, плотове от камък.
8.4.„Редовна цена“ е ненамалената цена на продукта. Това е цената на която се продава даден продукт през времето, когато за него не е обявено ценово намаление. Когато даден продукт е с ценово намаление, то редовната цена на продукта е задраскана и/или обявена като „стара цена“.
8.5.„Намалена цена“ е цена, формирана чрез отстъпка от редовната цена на артикула, по повод на промоционална акция на Организатора.
8.6.„Трайно ниска цена“ е редовна цена, която е по-ниска от цената, на която продуктът е бил продаван. Това е цена, която няма да бъде увеличена във времето и важи до изчерпване на наличните количества.
8.7.Мебели и аксесоари без намалена или трайно ниска цена са продукти от категория Мебели и Аксесоари, за които:
8.7.1.не е обявена отстъпка от редовната цена
8.7.2.на етикета на продукта не е посочено „трайно ниска цена“.

9.Допълнителни разпоредби
9.1.При участие в Играта в Електронния магазин на Организатора, Участникът предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие и получаване на Наградата лични данни, а именно: имейл адрес.
9.2.Съхранението и обработването на личните данни на Участниците в Играта се извършва в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и на Политиката за поверителност, с която може да се запознаете на: https://www.enikom-m.com/bg/pages/poveritelnost-zashtita-na-lichnite-danni.
9.3.Преди да участва в Играта всяко лице следва да се запознае с посочената политика.
9.4.При избор на Участникът на опцията за записване за бюлетин на Организатора предоставеният имейл адрес ще бъде използван за маркетингови цели.
9.5.Ако Участникът не избере опицията за записване за бюлетин, то предоставения имейл адрес ще се използва само за изпращане на Промо кода за отстъпка.