СЕКТОР ОСВЕТЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ

„До -30% за всички артикули в сектор Осветление, с изключение на продукти с трайно ниска цена ”

 

Валидност от 01.10.2022 до 31.10.2023г .

 

1.  Организатор

1.1.  До -30% за всички артикули в сектор Осветление, с изключение на продукти с трайно ниска цена  (Промоцията) се организира и провежда от „Еником-М“ ООД, София, гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ул. "Околовръстен път" №251Г, ММ Бизнес Център, офис №401  (Организатор).

1.2.  Официалните правила се публикуват на сайта www.enikom-m.com .

1.3.  С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила, приема ги и се съгласява да ги спазва.

 

2.  Период и Право на участие

2.1.  Промоцията се провежда в периода от 01.10.2022 до 31.10.2023г .  включително.

2.2.  Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

2.3.  Промоцията се провежда в магазините на Организатора и интернет сайта с адрес www . enikom - m . com

2.4.  Право на участие в Промоцията има всяко дееспособно физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията и е приело настоящите Правила.

2.5.  Отстъпките и обявените промоционални условия не важат за направени поръчки извън периода на Промоцията или доплащания по тях.

2.6.  Отстъпката от тази П ромоция не може да бъде комбинирана с други промоционални предложения на Организатора, с отстъпки от клубни карти или ваучери, продукти с трайно ниска цена, както и с „Пакетната цена за Разнос и Монтаж“.

 

3.  Дефиниции

 

3.1.  „Намалена цена“ е намалената редовна цена на продукта със съответно посочено ценово намаление/ отстъпка. Това е цената, на която се продава даден продукт в промоция, с обявено ценово намаление. Когато даден продукт е с ценово намаление, то редовната цена на продукта е задраскана и/или обявена като „стара цена“.

3.2.  „Редовна цена“ е ненамалената цена на продукта. Това е цената, на която се продава даден продукт през времето, когато за него не е обявено ценово намаление.

3.3.  „Трайно ниска цена“ е редовна цена, която е по-ниска от цената, на която продуктът е бил продаван. Това е цена, която няма да бъде увеличена във времето и важи до изчерпване на наличните количества. На етикета на продукти с трайно ниска цена е посочено „трайно ниска цена“.

3.4.  Под „Артикули в сектор Осветление“ се разбират артикулите систематизирани на фирмения сайт категория „Аксесоари -Осветление“ в следните подгупи:

3.4.1.  Градинско осветление, Спотове, Стенни лампи, Таванни лампи, Настолни лампи, Лампиони, Висящи таванни лампи, Осветление за баня, Лунички и крушки

3.5.  В „Артикули в сектор Осветление“ не се включват осветителни аксесоари, предвидени за вграждане в мебели и кухни.

4.  Участващи продукти  

4.1.  Участващите продукти са: всички „Артикули в сектор Осветление“ предлагани от Организатора в магазините посочени в т.2.3, които са без трайно ниска цена.

4.2.  В Промоцията не участват  осветителни аксесоари, предвидени за вграждане в мебели и кухни.

4.3.  Продуктите, които са с трайно ниска цена не участват в Промоцията.  

 

5.  Описание на Промоцията и механизъм на провеждане

5.1.  Промоцията дава право на отстъпка в размер до 30% от редовната цена за всички Участващи продукти, предлагани от Организатора в неговите магазини, в това число и електронния магазин, с изключение на продукти с трайно ниска цена.

5.2.  Отстъпките важат за налични на склад продукти.

5.3.  Отстъпките важат за поръчки на неналични на склад продукти, при условие, че поръчката на дадения артикул е възможна.

5.4.  Артикулите, участващи в промоцията, са обозначени в магазините на Организатора с етикети, ясно показващи съответната промоция (намаление на редовната цена) на дадения артикул. Артикулите публикувани на фирмения сайт на Организатора, които са включени в Промоцията, са с намалена редовна цена и обявена нова, промоционална цена.

5.5.  Артикулите с етикет за трайно ниска цена, не са включени в настоящата Промоция.