01.2024г. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИЯ

„ Месец на спалнята. До -25% отстъпка за избрани модели обзавеждане за спалня “
Валидност на промоцията от 1.01.2024 до 31.01.2024г."


1.Организатор на промоцията

1.1.Промоцията „ Месец на спалнята. До 25% отстъпка за избрани модели обзавеждане за спалня “ (Промоцията) се организира и провежда от„Еником-М“ ООД, София, р. София, п.к. 1715, р-н Младост, ул. "Околовръстен път" №251Г, ММ Бизнес Център, офис №401

1.2.Официалните правила се публикуват на сайта www.enikom-m.com.
1.3.С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила, приема ги и се съгласява да ги спазва.

2.Период и Право на участие

2.1.Промоцията се провежда в периода от 1.01.2024 до 31.01.2024г. включително.
2.2.Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
2.3.Промоцията се провежда в магазините на Организатора.
2.4.Право на участие в Промоцията има всяко дееспособно физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията и е приело настоящите Правила.
2.5.Отстъпките и обявените промоционални условия не важат за направени поръчки извън периода на Промоцията или доплащания по тях.
2.6.Отстъпката от тази Промоция не може да бъде комбинирана с други промоционални предложения на Организатора, с отстъпки от клубни карти или ваучери, както и с „Пакетната цена за Разнос и Монтаж“.

3.Дефиниции
3.1.„Намалена цена“ е намалената редовна цена на продукта със съответно посочено ценово намаление/ отстъпка. Това е цената, на която се продава даден продукт в промоция, с обявено ценово намаление. Когато даден продукт е с ценово намаление, то редовната цена на продукта е задраскана и/или обявена като „стара цена“.
3.2.„Редовна цена“ е ненамалената цена на продукта. Това е цената, на която се продава даден продукт през времето, когато за него не е обявено ценово намаление.

4.Описание на Промоцията и механизъм на провеждане
4.1.Избрани модели от цялото продуктово портфолио на Организатора са с обявени отстъпки в размер до 25% от редовната цена на продукта.
4.2.В Промоцията са включени избрани артикули от следните продуктови групи: спални комплекти, легла, гардероби, шкафове, скринове, нощни шкафчета, тоалетки. Участващите артикули от посочените групи са с обявени отстъпки до 25% от редовната цена.
4.3.Артикулите, участващи в промоцията, са обозначени в магазините на Организатора с етикети, ясно показващи съответната промоция (намаление на редовната цена) на дадения артикул. Артикулите публикувани на фирмения сайт на Организатора, които са включени в Промоцията, са с намалена редовна цена и обявена нова, промоционална цена.
4.4.Артикулите без етикет за намаление на редовната цена, не са включени в настоящата Промоция.
4.5.Артикулите включени в друга Промоция на Организатора, за която важат други условия, са обозначени със съответната информация на етикета в магазините и в информацията за продукта на фирмения сайт на Организатора.
4.6.Отстъпките са валидни в периода на промоцията, посочен в чл.2.1.