07-2024-Промоция Куни

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИЯ
“до-30% отстъпка за избрани модели кухни по поръчка на стойност над 1200 лв“
Валидност на промоцията от 1.07.2024 до 31.07.2024г."


1.Организатор на промоцията

1.1.Промоцията „Месец на кухнята. “-18% отстъпка за избрани модели кухни по поръчка на стойност над 1200 лв“
лв“ (Промоцията) се организира и провежда от „Еником-М“ ООД, София, р. София, п.к. 1715, р-н Люлин, бул. "Царица Йоанна" №102.

1.2.Официалните правила се публикуват на сайта www.enikom-m.com.
1.3.С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила, приема ги и се съгласява да ги спазва.

2.Период и Право на участие

2.1.Промоцията се провежда в периода от 1.02.2024 до 20.02.2024г включително.
2.2.Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
2.3.Промоцията се провежда в магазините на Организатора.
2.4.Право на участие в Промоцията има всяко дееспособно физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията и е приело настоящите Правила.
2.5.Отстъпките и обявените промоционални условия не важат за направени поръчки извън периода на Промоцията или доплащания по тях.
2.6.Отстъпката от тази Промоция не може да бъде комбинирана с други промоционални предложения на Организатора, с отстъпки от клубни карти или ваучери, както и с „Пакетната цена за Разнос и Монтаж“.

3.Дефиниции

3.1.„Редовна цена“ е ненамалената цена на продукта. Това е цената на която се продава даден продукт през времето, когото за него не е обявено ценово намаление. Когато даден продукт е с ценово намаление, то редовната цена на продукта е задраскана и/или обявена като „стара цена“.
3.2.„Кухня по поръчка“ е кухня, която се проектира индивидуално за клиента и която се поръчва за производство за конкретния проект на клиента, като за тази поръчка се сключва договор за продажба. Кухните по поръчка не се поддържат на склад.

4.Описание на Промоцията и механизъм на провеждане
4.1.При покупка на кухня по поръчка над 1200 лв. с ДДС от модулните системи посочени в чл. 4.2., отстъпката от редовната цена на кухнята е както следва:
4.2.-18% за кухни от модулни системи: Болония, Сиена, Омега лак, Омега Винтидж, Омега Акрил супер мат, 
Modern, Riva, Infinity, Evia, Натура лак
-30% за кухни от модулна система TARA

4.3.Посочените отстъпки в чл. 4.2. важат само за посочените модулни системи със съответната отстъпка. За всички останали модулни системи, предлагани в магазините на Организатора, посочените в чл. 4.1. отстъпки не важат.
4.4.Посочената в чл. 4.1. стойност от 1200 лв на кухнята се формира от кухненските шкафове и в нея не се включват аксесоари, осветление, плотове от камък, мивки, смесители и електроуреди.
4.5.Посочените в чл. 4.1. отстъпките важат само за кухненските шкафове и не важат за аксесоари, осветление, електроуреди, мивки, смесители и плотове от камък.
4.6.Oтстъпките са валидни в периода на промоцията, посочен в чл.2.1.