ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА TОМБОЛА

„Лятна томбола магазин Люлин“
Период 13.07.2020 г. до 19.07.2020 г.


1. Организатор на промоцията
      1.1. Томболата „ Лятна томбола магазин Люлин “ (Томбола) се организира и провежда от Еником М ООД, София 1592, ул. „Капитан Димитър Списаревски“ 24 (Организатор).
      1.2. С участието си в тази Томбола, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва.
      1.3. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на www.enkom-m.com.

2. Период и право на участие
      2.1. Томболата се организира и провежда на територията на Република България.
      2.2. Томбола се провежда в периода 13.07.2020 г. до 19.07.2020 г.
      2.3. Томболата се провежда само в магазин Еником-М Люлин, с адрес София, кв. Люлин 2, бул. „Царица Йоанна“ 102.
      2.4. Право на участие в Томболата има всяко физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Томболата и е приело настоящите Правила.
      2.5. В Томболата може да участва всяко физическо лице, навършило 18 г. с местоживеене в България, което е направило покупка на стойност над 1 лв, от посочените в чл.2.3 магазини в периода, посочен в чл.2.2.
      2.6. Всеки клиент има право на участие в Томболата само с един талон и може да спечели само една от 22-те награди от Томболата.
      2.7. В Томболата нямат право да участват служители на Еником М ООД, както и членовете на техните семейства.
      2.8. С попълването на талона и участие в Томболата, Участникът дава своето изрично и свободно съгласие Еником М ООД да събира и съхранява личните му данни.
      2.9. Еником М ООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като Администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД.

3. Механизъм за провеждане на Томболата
      3.1. В периода по т. 2.2. талонът за участие се получава на място в магазина, посочен в т. 2.3, в момента на покупката, когато покупката е на стойност над 1 лв, след начислени всички отстъпки. След попълването на талона, предназначената за участника част се запазва от него, а другата част от талона се поставя в специално предназначено за Томболата място в магазина по т. 2.3.
      3.2. Печелившите участници и съответните награди ще бъдат изтеглени на 20.07.2020 г, в 11:00 ч, в магазин Еником-М Люлин. Тегленето ще се извърши на случаен принцип от всички талони поставени в предназначеното за тях място.
      3.3. Талонът се състой от две части. Печелившият участник трябва да представи своята част от талона, за да получи своята награда.
      3.4. Информацията за печелившите талони ще бъде публикувана на www.enikom-m.com на 21.07.2020 г. в 10:30ч.
      3.5. Краен срок за получаване на наградата е 22.08.2020 г.
      3.6. Наградата от Томболата не може да бъде заменяна за левовата й равностойност или за друга награда.
      3.7. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Томболата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития и др.
      3.8. Организаторът има право да изключи от участие в Томболата участник, за когото има данни, че е извършил злоупотреба с цел неправомерно участие в Томболата и спечелване на награди.
      3.9. Участието в Томболата означава, че участникът приема настоящите условия.
      3.10. Награди: Участниците в Томболата могат да спечелят една от предвидените от Организатора 22 награди. Наградите са както следва:

1. Ваучер за покупка в магазин Еником М на стойност 20 лв – 20 бр.
2. Ваучер за покупка в магазин Еником М на стойност 50 лв – 2 бр.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за подобряване на неговата ефективност. Продължавайки да използвате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитките, съгласно нашата Политика за употреба на бисквитки. Научете повече. Разбрах

Във връзка с регламент 2016/679 приехме новаПолитика за поверителност - защита на личните данни. Научи повече