12-2023-ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕР


„Ваучер за 20% отстъпка при следваща покупка на аксесоари без намалена и трайно ниска цена, издаден при покупка на Аксесоари на стойност над 100 лв ”


1.Организатор на промоцията

1.1.Промоцията „Ваучер за 20% отстъпка при следваща покупка на аксесоари без намалена и трайно ниска цена, издаден при покупка на Аксесоари на стойност над 100 лв. ” (Промоцията) се организира и провежда от „Еником-М“ ООД, гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ул. "Околовръстен път" №251Г, ММ Бизнес Център, офис №401 (Организатор).
1.2.Официалните правила се публикуват на сайта www.enikom-m.com за целия период на промоцията.
1.3.С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила, приема ги и се съгласява да ги спазва.

2.Период и Право на участие

2.1.Промоцията се провежда на два етапа:
2.1.1.I етап - в периода от 01.12.2023г. до 31.12.2023г. включително, в който при покупка на аксесоари на обща стойност над 100 лв., получавате ваучер за следваща покупка за 20% отстъпка на един артикул без намалена редовна цена, от категория аксесоари („Ваучер).
2.1.2.II етап – в периода в периода от 01.12.2023г. до 31.12.2023г. включително, в който имате право с получения в етап I Ваучер, да получите 20% отстъпка за една покупка на продукти от категория Аксесоари, които са без намалена и трайно ниска цена.
2.2.Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
2.3.Промоцията се провежда в следните магазини на Организатора (Участващи магазини):
2.3.1.Магазин Еником М Пловдив, с адрес: град Пловдив, бул.“ Княгиня Мария Луиза“ 72, магазин Еником М София Люлин, с адрес: град София, бул.“ Царица Йоанна“ 102 и магазин Еником М София Надежда, с адрес: град София, бул.“Ломско шосе“ блок 171 (Физически магазини)
2.3.2.Електронният магазин с адрес www.enikom-m.com (Електронен магазин).
2.4.Право на участие в Промоцията има всяко физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу условия.
2.5.Отстъпката от Ваучера не може да бъде комбинирана с други ваучери или отстъпки от клубна карта.

3.Дефиниции

3.1.Под „Аксесоари“ се разбират всички продукти от групи аксесоари, осветителни тела и текстилни изделия.
В категория „Аксесоари“ не се включват:
-пердета, завеси, щори;
-допълнителните елементи за кухня, които са функционално и технически неразделна част от самата кухня, като например водобрани лайсни, обков, механизми, дръжки, свързващи лайсни, вентилационни решетки и други;
-каквито и да е аксесоари, свързани с електрически уреди;
-уреди от всякакъв вид (стоки функциониращи в следствие на променливо или постоянно електрическо напрежение, като това ограничение не важи за осветителни тела)..
3.2. Под покупка се разбира всички стоки, които клиентът закупува наведнъж, дори и ако са на няколко касови бележки.
3.3.Покупката на всички останали стоки, освен дефинираните като аксесоари в т. 3.1., не е предмет на настоящата промоция.
3.4.„Редовна цена“ е ненамалената цена на продукта. Това е цената на която се продава даден продукт през времето, когато за него не е обявено ценово намаление. Когато даден продукт е с ценово намаление, то редовната цена на продукта е задраскана и/или обявена като „стара цена“.
3.5.„Намалена цена“ е цена, формирана чрез отстъпка от редовната цена на артикула, по повод на промоционална акция на Организатора и не се комбинира с отстъпки от клубни карти или други ваучери, както и с „Пакетната цена за Разнос и Монтаж“.
3.6.Продукти без намалена цена са продукти, при които не е направена каквото и да е отстъпка от обявената редовна цена на продукта.
3.7.„Трайно ниска цена“ е редовна цена, която е по-ниска от цената, на която продуктът е бил продаван. Това е цена, която няма да бъде увеличена във времето и важи до изчерпване на наличните количества.
3.8.Аксесоари без намалена или трайно ниска цена са продукти от категория Аксесоари, за които:
3.9.не е обявена отстъпка от редовната цена
3.10.на етикета на продукта не е посочено „трайно ниска цена“.

4.Описание на Промоцията и механизъм на провеждане

4.1.Ваучерът е собственост на Организатора.
4.2.Право на получаване на Ваучер има всеки клиент, закупил Аксесоари от посочените в чл. 2.3. магазини на Организатора, на стойност над 100 лв. с ДДС в периода 01.12 - 31.12.2023 г. Стойността от 100 лв. е след начислени всички отстъпки.
4.3.При покупка на Аксесоари над 100 лв. във Физическите магазини ваучерът се дава на клиента от касиер.
4.4.При покупка от Електронния магазин на Аксесоари над 100 лв. ваучерът се изпраща по имейл под формата на Промокод от оператор на онлайн магазина.
4.5.Ваучер, получен във Физически магазин, може да бъде използван само във Физически магазин с предоставянето на самия ваучер. Този ваучер не може да бъде използван в Електронния магазин.
4.6.Ваучер, получен в Електронния магазин, може да бъде използван само във Електронния магазин. Този ваучер не може да бъде използван във Физически магазин. Отстъпката от Промокода се прилага в покупката като цифрите от Промокода се въведат в предвиденото за него поле в процеса на онлайн пазаруване.
4.7.Ваучерът дава право на 20% отстъпка при следваща покупка за една покупка на продукти от категория Аксесоари, които са без намалена и Трайно ниска цена. Отстъпката от 20% се приспада от редовната цена на продукта.
4.8.Ваучерът не дава право на отстъпка, когато става дума за:
4.8.1.1.доплащане и приключване на направени поръчки извън посочения в т. 2.1.2 период
4.8.1.2.продукти извън категория Аксесоари
4.8.1.3.Аксесоари с намалена или трайно ниска цена.
4.9.Ваучерът е валиден от 01.12.2023г. до 31.12.2023г. в магазините от т.2.3.
4.10.Ваучерът или полагащата се сума от отстъпката не може да бъде заменян за левовата му равностойност.
4.11.При получен ваучер и връщане на стока, дала право на получаване на ваучера, клиентът се задължава да върне получения ваучер. Ако клиентът не може да върне получения Ваучер, стойността на ваучера се приспада от стойността на върнатата стока.