End - TОМБОЛА - дишане по време на раждане

„Лекция на тема Дишане по време на раждане“


1. Организатор на промоцията
      1.1. Томболата „Лекция на тема Дишане по време на раждане“ (Томбола) се организира и провежда от Еником М ЕООД, София 1592, ул. „Капитан Димитър Списаревски“ 24 (Организатор).
      1.2. С участието си в тази Томбола, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва, както и промените към тях приети по реда на т.1.4.
      1.3. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на www.enkom-m.com.
      1.4. Организаторът на Томбола си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести предварително промяната чрез своята фен-страница в социалната мрежа „Фейсбук”, както и на www.enikom-m.com.

2. Период и право на участие
      2.1. Томболата се организира и провежда на територията на Република България.
      2.2. Томбола се провежда на 29.10.2017 г. в магазин Еником М Люлин, с адрес София, кв. Люлин 2, бул. „Царица Йоанна“ 102.
      2.3. Право на участие в Томболата има всяко физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.
      2.4. В Томболата може да участва всяко физическо лице, навършило 18 г. с местоживеене в България, което предварително се е регистрирало за събитието „Дишане по време на раждане“.
      2.5. Един регистрирал се участник в събитието има право на участие в Томболата само с един талон и може да спечели само една награда от Томболата.
      2.6. В Томболата нямат право да участват служители на Еником М ЕООД, както и членовете на техните семейства.
      2.7. С попълването на талона и участие в Томболата, Участникът дава своето изрично и свободно съгласие  Еником М ЕООД да събира и съхранява личните му данни.
      2.8. Еником М ЕООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като Администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД.


3. Механизъм за провеждане на Томболата
      3.1. Талонът за участие се получава на мястото на провеждане на „Лекция на тема Дишане по време на раждане“, непосредствено преди самата лекция. Той се състой от две части.
      3.2. Печелившите участници и съответните награди ще бъдат изтеглени на 29.10.2017 г в магазин Еником М Люлин, след приключване на лекцията. Тегленето ще се извърши на лотариен принцип.
      3.3. След изтегляне на печелившия талон, участникът трябва да представи своята част от талона, за да получи своята награда.
      3.4. Наградата от Томболата не може да бъде заменяна за левовата й равностойност или за друга награда.
4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Томболата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития и др.
5. Организаторът има право да изключи от участие в Томболата участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с цел неправомерно участие в Томболата и спечелване на награди.
6. Участието в промоцията означава, че участникът приема настоящите условия.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за подобряване на неговата ефективност. Продължавайки да използвате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитките, съгласно нашата Политика за употреба на бисквитки. Научете повече. Разбрах

Във връзка с регламент 2016/679 приехме новаПолитика за поверителност - защита на личните данни. Научи повече