End - Ваучер за 10% от стойността на закупените аксесоари, при покупка на аксесоари на стойност над 20 лв.

“Ваучер за 10% от стойността на закупените аксесоари, при покупка на аксесоари на стойност над 20 лв. ”
1. Организатор на промоцията

      1.1. Промоцията “Ваучер за 10% от стойността на закупените аксесоари, при покупка на аксесоари на стойност над 20 лв. ” (Промоцията) се организира и провежда от „Еником-М“ ООД, София 1592, ул. „Капитан Димитър Списаревски“ 24 (Организатор).
      1.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.enikom-m.com за целия период на промоцията.
      1.3. С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила, приема ги и се съгласява да ги спазва.

2. Период и Право на участие

      2.1. Промоцията се провежда на два етапа:
            2.1.1. I етап - в периода от 01.12.2017г. до 30.12.2017г. включително, в който при покупка на аксесоари на стойност над 20 лв., получавате i) рекламен подарък и ii) Ваучер за 10% от стойността на закупените аксесоари („Ваучер”);
            2.1.2. II етап – в периода в периода от 02.01.2018г. До 28.02.2018г. включително, в който имате право с получения в етап I Ваучер, при всяка следваща покупка да получите до 30% отстъпка (с оглед на стойността на ваучера), до изчерпване сумата на Ваучера;
      2.2. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
      2.3. Промоцията се провежда във физическите магазини на Еником М, обявени на www.enikom-m.com, към момента на получаване и ползване на ваучера. Направените онлайн покупки не дават право на участие в Промоцията и съответно на получаване и ползване на Ваучера.
      2.4. Право на участие в Промоцията има всяко физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу условия.
      2.5. Под аксесоари се разбират всички продукти от групи аксесоари, текстилни изделия и осветителни тела. В аксесоари не се включват допълнителните елементи за кухня, които са функционално и технически неразделна част от самата кухня – това са водобрани лайсни, обков, механизми, дръжки, свързващи лайсни, вентилационни решетки и други; каквито и да е аксесоари, свързани с електрически уреди; уреди от всякакъв вид (стоки функциониращи в следствие на променливо или постоянно електрическо напрежение, като това ограничение не важи за осветителни тела).
      2.6. Под покупка се разбира всички стоки, които клиентът закупува, дори и ако са на няколко касови бележки.
      2.7. Покупката на всички останали стоки, освен дефинираните като аксесоари в т. 2.5, не е предмет на настоящата промоция.


3. Описание на Промоцията и механизъм на провеждане

      3.1. Ваучерът е собственост на Организатора.
      3.2. Право на получаване на Ваучер има всеки клиент, закупил аксесоари от посочените в чл. 2.3. магазини на Организатора, на стойност над 20 лв. с ДДС в периода 01.12-30.12.2017 г. Стойността от 20 лв. е след начислени всички отстъпки.
      3.3. Стойността на ваучера, равна на 10% от реално заплатената сума за закупени аксесоари, е посочена на лицевата страна на ваучера. Сумата се закръглява до втори знак след десетичната запетая.
      3.4. Ваучерът дава право на отстъпка до 30% (с оглед на стойността на ваучера) за всички мебели и аксесоари при следващи покупки в срока по т. 2.1.2., до достигане на стойността, посочена върху него, включително за:
            3.4.1. продукти в промоция (продукти с намаление на редовната цена);
            3.4.2. електроуреди, мивки и смесители;
      3.4.3. продукти с марка KARE;
      3.4.4. продукти от промо брошури на партньори на Еником – М
      3.5. Ваучерът не дава право на отстъпка до 30% за мебели и аксесоари, когато става дума за:
            3.5.1. покупки направени в онлайн магазина на Организатора
            3.5.2. доплащане и приключване на направени поръчки извън посочения в т. 2.1.2 период
      3.6. Ваучерът е валиден от 02.01 до 28.02.2018 г във физическите магазини на Еником М, обявени на www.enikom-m.com
      3.7. Стойността на ваучера може да се приспада само като частична отстъпка от стойността на направена покупка в периода по т 2.1.2. и не може да се използва за директно получаване на стока/и на цена равна на стойността на ваучера.
      3.8. При използването на ваучера, разликата между цената на стоките и стойността на отстъпката се заплаща.
      3.9. Ваучерът може да се използва многократно, до изчерпване сумата, посочена на него, само с предоставянето на самия ваучер, касовата бележка (или сключен договор за поръчка) и фискален бон (оригинали) за закупени аксесоари на стойност над 20 лв.;
      3.10. Ваучерът или полагащата се сума от отстъпката не може да бъде заменян за левовата му равностойност;
      3.11. При получен ваучер и връщане на стока, дала право на получаване на ваучера, клиентът се задължава да върне получения ваучер. Ако клиентът не може да върне получения Ваучер, стойността на ваучера се приспада от стойността на върнатата стока.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за подобряване на неговата ефективност. Продължавайки да използвате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитките, съгласно нашата Политика за употреба на бисквитки. Научете повече. Разбрах

Във връзка с регламент 2016/679 приехме новаПолитика за поверителност - защита на личните данни. Научи повече