Ваучер 15% 03.2023

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

  “Ваучер за 15% при следваща покупка на един артикул без намалена редовна цена, от категория мебели и аксесоари, при покупка на кухня  над 1200 лв. ”

 

1.  Организатор на промоцията

 

1.1.  Промоцията “Ваучер за 15% при следваща покупка на един артикул без намалена редовна цена, от категория мебели и аксесоари, при покупка на кухня  над 1200 лв.” (Промоцията) се организира и провежда от „Еником-М“ ООД, гр. София, п.к. 1715, р-н Младост, ул. "Околовръстен път" №251Г, ММ Бизнес Център, офис №401 (Организатор).

1.2.  Официалните правила се публикуват на сайта www.enikom-m.com .

1.3.  С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила, приема ги и се съгласява да ги спазва.

 

2.  Период и Право на участие

 

2.1.  Право на получаване на Ваучер има всеки клиент, закупил кухня  от посочените в чл. 2.4. магазини на Организатора, на стойност над 1200 лв. с ДДС в периода 01.0 3 .- 31.03.202 3  г. Стойността от 1200 лв. е след начислени отстъпки. С тойността  от 1200 лв за покупка на кухня се отнася за кухненските шкафове  и в нея не се включват аксесоари и осветление.

2.2.  Промоцията се провежда на два етапа:

2.2.1.  I  етап - в периода от 01.0 3 .2022г . До 31.03 .2023 г . включително, в който при покупка на  кухня  на стойност над 1200  лв., получавате   в аучер за 15% отстъпка при следваща покупка на един артикул без намалена редовна цена, от категория мебели и аксесоари („Ваучер”)

2.2.2.  II  етап – в периода от 01.03.2023г . До 30.04 .2023г.  включително, в който имате право с получения в етап I  Ваучер, при следваща покупка да получите 15% отстъпка, при покупка на един артикул без намалена редовна цена, от категория мебели и аксесоари; Отстъпката важи само за един закупен артикул.

2.3.  Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

2.4.  Промоцията се провежда в магазините на Еником М в кв. Люлин 2 и кв. Надежда 1, гр София и магазин Еником М в гр. Пловдив. Промоцията не важи за електронния магазин на Организатора.

2.5.  Право на участие в Промоцията има всяко дееспособно физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията и е приело настоящите Правила.

2.6.  Отстъпката от Ваучера  не може да бъде комбинирана с други промоционални предложения на Организатора, с отстъпки от клубни карти или ваучери, както и с „Пакетната цена за Разнос и Монтаж“.

 

3.  Дефиниции

3.1.  „Редовна цена“ е ненамалената цена на продукта. Това е цената на която се продава даден продукт през времето, когото за него не е обявено ценово намаление. Когато даден продукт е с ценово намаление, то редовната цена на продукта е задраскана и/или обявена като „стара цена“.

3.2.  Под артикул се разбира продукт от категория мебели и аксесоари, като модулната конфигурация се счита за един артикул.

3.3.  Под аксесоари се разбират всички продукти от групи аксесоари, осветителни тела и текстилни изделия, с изключение на пердета, завеси и щори. В аксесоари не се включват пердета, завеси, щори допълнителните елементи за кухня, които са функционално и технически неразделна част от самата кухня – това са водобрани лайсни, обков, механизми, дръжки, свързващи лайсни, вентилационни решетки и други; каквито и да е аксесоари, свързани с електрически уреди; уреди от всякакъв вид (стоки функциониращи в следствие на променливо или постоянно електрическо напрежение, като това ограничение не важи за осветителни тела).

3.4.  Под мебели се разбират всички продукти от групи дневна, трапезария, спални, матраци, офис, детска стая, антре, градински мебели и мебели за баня. В категория мебели не се включват електроуреди, мивки и смесители, плотове от камък.

3.5.  Под покупка на кухня се разбира покупката на кухненските шкафове  и в нея не се включват аксесоари, осветление, плотове от камък, мивки, смесители и електроуреди .

 

4.  Описание на Промоцията и механизъм на провеждане

 

4.1.  Ваучерът е собственост на Организатора.

4.2.  Ваучерът дава право на 15% за един артикул без намалена редовна цена, от категории мебели и аксесоари при следваща покупка в срока по чл. 2.1.2.

4.3.  Ваучерът не дава право на 15% отстъпка, когато става дума за:

4.3.1.  продукти с намаление на редовната цена;

 

4.3.2.  доплащане и приключване на направени поръчки извън посочения в т. 2.1.2 период

4.3.3.  пердета, завеси, щори, електроуреди, мивки и смесители, плотове от камък;

4.3.4.  продукти от промо брошури на партньори на Еником – М

4.3.5.  покупки от електронния магазин на Организатора

4.4.  Ваучерът може да се използва еднократно, за закупуване на един артикул с отстъпката, посочена върху самия ваучер, като отстъпката се приспада от редовната цена на продукта. Ваучерът е валиден само с предоставянето на самия ваучер, касовата бележка (или сключен договор за поръчка) и фискален бон (оригинали) за закупен a  кухня  на стойност над 1200 лв.;

4.5.  При покупка на повече от един артикул, отстъпката се прилага само за един от закупените артикули, по избор на клиента.

4.6.  Ваучерът или полагащата се сума от отстъпката не може да бъде заменян за левовата му равностойност;

4.7.  При получен ваучер и връщане на стока, дала право на получаване на ваучера, клиентът се задължава да върне получения ваучер. Ако клиентът не може да върне получения Ваучер, стойността на ваучера се приспада от стойността на върнатата стока.