Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

1. Общи условия

    Настоящите общи условия регламентират отношенията между “ЕНИКОМ М” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Дружба, ул. Капитан Димитър Списаревски 24, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130374058 и Потребителите ползващи фирмения Сайт, намиращ се на www.enikom-m.com .

    Ползвайки този Сайт и съдържащата се в него информация, се приема, че потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА на “ЕНИКОМ М” ЕООД.

    “ЕНИКОМ М” ЕООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на Сайта си.

    Договорът за продажба от разстояние между “ЕНИКОМ М” ЕООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “ЕНИКОМ М” ЕООД.

    Чрез електронна поръчка от електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на Потребителя.

    Поръчки, направени след 15 часа и в дни на официални празници или събота и неделя, се обработват в първия работен ден след подаване на заявката.


2. Отговорност

    “ЕНИКОМ М” ЕООД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности. “ЕНИКОМ М” ЕООД не гарантира точността, верността или пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски. “ЕНИКОМ М” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта на “ЕНИКОМ М” ЕООД.

    “ЕНИКОМ М” ЕООД не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод (през входната врата).


3. Регистрация

    Регистрацията на Сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез електронния магазин.

    Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите, без за това да е необходима регистрация.

    Задължителните полета отбелязани със звездичка следва да бъдат попълнени. При успешно приключване на регистрацията, Потребителят ще получи потвърждение за успешна регистрация, както и потребителско име и парола на посочения от него електронен адрес.


4. Цени

    Всички представени в Сайта цени са в Български Лева с включен ДДС.

    “ЕНИКОМ М” ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Представените в Сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, с изключение на цената за доставка, която се посочва допълнително в процеса на пазаруване. Потребителят се задължава да заплати обявената в момента на заявката цена.

    Промоционалните цени на стоките са обозначени, като старата цена е задраскана, а новата цена е в червено.

    В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително по отделен ценоразпис.


5. Поръчки

    Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели общите условия.

    Потребителят получава в процеса на пазаруване информация от Сайта за наличностите на стоките. Неналичен артикул е обозначен като такъв.

    Наличните артикули могат да бъдат добавени в кошницата и заплатени с един от възможните начини на плащане. Тази стока ще бъде доставена на регистрирания Потребител в рамките на 4 работни дни.

    При добавяне на налична и неналична стока в кошницата за пазаруване, Потребителят може да избере дали наличната стока да бъде доставена в самостоятелна доставка или да бъде доставена заедно с неналичната за момента на поръчката стока.

    При поръчка на неналична стока, служител на “ЕНИКОМ М” ЕООД ще се свърже с Потребителя с информация за размера на аванса и на дата за доставка на стоката.

    Договорената сума за авансово плащане се отразява на Сайта в меню „моите покупки“.

    При Неналична стока Клиентът извършва авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора, след разговор със служител на “ЕНИКОМ М” ЕООД.

    Срокът на доставката започва да тече от дата на получаване на авансовото плащане.

    При забава на плащането или при непълно плащане на остатъка от стойността, клиентът дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на неплатената сума за всеки просрочен ден, но общо не повече от 5% от неплатената сума. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, “ЕНИКОМ М” ЕООД има право да развали едностранно договора, задържайки като неустойка част от авансово платената от Клиента сума, равняваща се на 10% от стойността на договора.

    Потребителят заплаща остатъка от стойността в тридневен срок от получаване на потвърждение по телефона или на посочения email за готовност за експедиция на стоката, но преди получаването й.

    Краен срок за изпълнение на поръчката - 30 календарни дни от датата на авансовото плащане, с изключение на случаите, когато изрично е упомената различна дата на доставка.

    При забава на изпълнението на поръчката по вина на Продавача, последният дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на авансово платената от Клиента сума за всеки просрочен ден, но общо не повече от 5% от авансово платената сума. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, Клиентът има право да развали едностранно договора, като "Еником М" ЕООД връща на клиента платената авансово сума и му заплаща неустойка в размер на 10% от стойността на договора.

    В случай, че в срок от 30 /тридесет дни/ след получаване на потвърждение по телефона от служител на "Еником М" ЕООД за изпълнение на договора и готовност за експедиция на стоката, Клиентът не е получил същата, "Еником М" ЕООД начислява дневна такса в размер на 1% от цената на стоката за съхранението й в склада на "Еником М" ЕООД .

6. Плащане


Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи:

    Наложен платеж . – При плащане чрез “наложен платеж”, Потребителят трябва да заплати дължимата сума на куриера при извършване на доставката. Потребителят получава при доставката от куриера касова бележка, в която е описана поръчаната стока, дължимата сума, както и цената на доставката.

   Плащане с банкови карти (чрез виртуален ПОС терминал) – Плащания в електронния магазина на “ЕНИКОМ М” ЕООД могат да бъдат направени със следните карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Потребителска V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

    Банков превод - Банков превод може да бъде направен на:

Еником М ЕООД,
IBAN КОД: BG09UNCR70001519356110,
BIC КОД: UNCRBGSF,
БАНКА: Уникредит Булбанк АД

    Плащане чрез ePay.bg - При избирането на този метод Потребителят ще бъде прехвърлен на страницата на ePay.bg, където трябва да въведе потребителското си име и парола и да потвърди плащането. Всички стъпки трябва да бъдат следвани, за успешно връщане на страницата “ЕНИКОМ М” ЕООД, за да се регистрира поръчката.

   ; Покупка на изплащане – Покупка на изплащане е възможна при покупки на обща стойност над 150 лв. Потребителят може да кандидатства за покупка на кредит към една от двете партньорски фирми на “ЕНИКОМ М” ЕООД, предлагащи финансиране на покупки на изплащане – UniCredit и БНП Париба. На последната стъпка от процеса на пазаруването Потребителят може да попълни формата за кандидатстване.


7. Доставка

    Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес.

    Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с транспорт на “ЕНИКОМ М” ЕООД или на куриерска фирма "СПИДИ" АД.

    При доставката Получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.

    Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.

    При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.

    Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин стоки са следните:

    За налични стоки, поръчани до 14 часа българско време – до 3 работни дни, считано от деня следващ деня, в който е направена поръчката.

    За налични стоки, поръчани след 14 часа българско време – до 4 работни дни, считано от деня следващ деня, в който е направена поръчката.

    “ЕНИКОМ М” ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира Потребителя, да удължава посочените срокове при настъпили форсмажорни обстоятелства.

    За неналични стоки, служител на “ЕНИКОМ М” ЕООД ще предостави допълнително информация на Потребителя за срока на доставка.

    При доставка на мебели услугата Транспорт включва доставката на поръчаната стока до входната врата на сградата на посочения адрес, но не и до входната врата на жилището на Потребителя.

    При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.

    При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата и час на доставка с Потребителя, не по вина на  “ЕНИКОМ М” ЕООД  или куриера, лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на “ЕНИКОМ М” ЕООД  или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява. Това важи и за случаите, когато получателят неоснователно откаже да приеме дадена пратка.


8. Връщане на стока

    На основание чл. 50, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:

1.    Потребителят предварително писмено да информира “ЕНИКОМ М” ЕООД, на следния имейл адрес: info@enikom-m.com , че на основание чл. 50, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

a. точен магазин от търговската верига ЕНИКОМ - М, в който ще върне стоката или в който стоката ще бъде върната от куриер.  

b. банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

2.    Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка.

3.    Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид.

4.    Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на “ЕНИКОМ М” ЕООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

5.    В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 50, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “ЕНИКОМ М” ЕООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни /считано от дата на която потребителя е упражнил правото си на отказ/, на посочената банкова сметка, или в случай на плащане с карта, сумата се възстановява по същата карта.


Условията за връщане на стока описани в т. 8 важат за Потребители, закупили стоки на “ЕНИКОМ М” ЕООД от електронния магазин на фирмата. Клиенти закупили стоки от другите магазини на “ЕНИКОМ М” ЕООД не могат да се възползват от тези условия за връщане на стока.

 

9. Гаранционни условия и Рекламации

    Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове.

    “ЕНИКОМ М” ЕООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.

    При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за Рекламации: гр. София, ж.к. Дружба 1, ул. Капитан Димитър Списаревски 24, за отдел Рекламации от електронен магазин.

    При наличие на явни или скрити недостатъци на стоката Клиентът може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези недостатъци се извършва с протокол.

    Гаранцията за мебели, закупени в разглобен вид, важи само ако са монтирани от монтажна група на  “ЕНИКОМ М” ЕООД . Когато монтажът не е извършен от такава монтажна група,  “ЕНИКОМ М” ЕООД  поема гаранция само при доказан производствен дефект.

    Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката.

    Рекламации относно качеството се правят в шестмесечен срок от получаване на стоката.

    Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, “ЕНИКОМ М” ЕООД не отговаря за тези недостатъци.

    Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок от две години, за всички мебели в срок от 3 години и 2 години за еко кожа, считано от доставянето на потребителската стока, независимо от това дали производителят или “ЕНИКОМ М” ЕООД е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието.

    Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинална касова бележка, придружаващи закупеното от Потребителя изделие, издадени от “ЕНИКОМ М” ЕООД.

    При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към “ЕНИКОМ М” ЕООД.

    При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от “ЕНИКОМ М” ЕООД да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

    Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на “ЕНИКОМ М” ЕООД, които в сравнение с другия начин на обезщетяване се неразумни, като се вземат предвид:

    Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

    Значимостта на несъответствие;

    Възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

    Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, “ЕНИКОМ М” ЕООД е длъжно да я приведе в съответствие с договора за продажба, като привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между “ЕНИКОМ М” ЕООД и Потребителя за решаване на спора.

    Упражняването на това право на Потребителя не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от установения. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

    След изтичане на едномесечния срок и когато Потребителят не е удовлетворен от решението на рекламацията, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.

    Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато “ЕНИКОМ М” ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

    Гаранцията не влиза в сила при:

 - неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител.
- повреди, предизвикани от неправилно преместване / следи от удари / или неправилна експлоатация.
- увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди.
- неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.

    След разопаковане на изделието задължително изхвърлете защитната опаковка на специално обособените за тази цел места според вида на опаковката.

    “ЕНИКОМ М” ЕООД не се освобождава от изискванията на ЗЗП.

10. Защита на личните данни

    Потребителят дава своето изрично и свободно съгласие "ЕНИКОМ-М“ ЕООД да събира, обработва и съхранява личните му данни.


•    "ЕНИКОМ-М" ЕООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД.

    Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни.

    “ЕНИКОМ М” ЕООД заявява, че предоставените в процеса на регистрация лични данни – имена, адреси, телефон, e-mail или други, ще бъдат използвани със строга конфиденциалност, по смисъла на ЗЗЛД.

    “ЕНИКОМ М” ЕООД има право да използва информацията за предлагане на Потребителя на информация за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: newsletter@enikom-m.com

•    Използвайки този Сайт Потребителят дава съгласието си за събирането и използването на информацията по посочения по-горе начин.


•    При регистрация на сайта, потребителят се съгласява с общите условия задължително.


11. Авторско право

    Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на “ЕНИКОМ М” ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения и лога от сайта, само при изричното съгласие на “ЕНИКОМ М” ЕООД за това.

12. Политика на “ЕНИКОМ М” ЕООД за използването на „бисквитки“(cookies)

    “ЕНИКОМ М” ЕООД се стреми да предостави на клиентите си възможно най-доброто обслужване. Като част от тази дългосрочна стратегия, искаме да ви информираме, че сайтът на Еником М използва „бисквитки“, съобразени с изискванията на Google, за да подобри общата функционалност на сайта и качеството на рекламните оферти, които получавате. С използването на сайта Потребителят се съгласява с получаването на „бисквитки“.

Повече информация за бисквитките на нашата страница може да получите ТУК

 

13. Други

    “ЕНИКОМ М” ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият Сайт.

    “ЕНИКОМ М” ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.

    Задължение на Потребителя е да опазва предоставените му от “ЕНИКОМ М” ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на “ЕНИКОМ М” ЕООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра.

    При закупуване на стоки чрез електронния магазин не важат издаваните от “ЕНИКОМ М” ЕООД подаръчни ваучери и карти за отстъпка, като изключение прави картата към програмата за лоялни клиенти на“ЕНИКОМ М” ЕООД – Клуб Еником - М.

    За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на не постигане на такова спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния съд в гр. София, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.

 

This site uses cookies. If you accept cookies, you can take advantage of optimal behavior on the site. Read more Accept