ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИЯ

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОМОЦИЯ

„ - 15% за всички налични бебешки мебели с марката LORELLI“
Валидност на промоцията от 1.09.2021 до 30.09.2021г."


1. Организатор на промоцията


1.1. Промоцията „- 15% за всички налични бебешки мебели с марката LORELLI“ (Промоцията) се организира и провежда от „Еником-М“ ООД, София
1.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.enikom-m.com.
1.3. С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила, приема ги и се съгласява да ги спазва.

2. Период и Право на участие

2.1. Промоцията се провежда в периода от 1.09.2021 до 30.09.2021г. включително.
2.2. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
2.3. Промоцията се провежда в магазините на Организатора.
2.4. Право на участие в Промоцията има всяко дееспособно физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията и е приело настоящите Правила.
2.5. Отстъпките и обявените промоционални условия не важат за направени поръчки извън периода на Промоцията или доплащания по тях.
2.6. Отстъпката от тази Промоция не може да бъде комбинирана с други промоционални предложения на Организатора, с отстъпки от клубни карти или ваучери, както и с „Пакетната цена за Разнос и Монтаж“.

3. Дефиниции

3.1. „Намалена цена“ е намалената редовна цена на продукта със съответно посочено ценово намаление/ отстъпка. Това е цената, на която се продава даден продукт в промоция, с обявено ценово намаление. Когато даден продукт е с ценово намаление, то редовната цена на продукта е задраскана и/или обявена като „стара цена“.
3.2. „Редовна цена“ е ненамалената цена на продукта. Това е цената, на която се продава даден продукт през времето, когато за него не е обявено ценово намаление.
3.3. Под „налични бебешки мебели с марката LORELLI“ се разбират всички кошари с марка LORELLI, които имат складова наличност в склад на Организатора към момента на покупката. Изложената мостра в магазин на Организатора се смята за складова наличност.
3.4. За наличностите клиентите могат да се информират от консултантите в магазина или онлайн на www.enikom-m.com. Наличните стоки се обозначават на сайта на Организатора с надпис „В наличност“.

4. Описание на Промоцията и механизъм на провеждане
4.1. Всички бебешки мебели с марката LORELLI, предлагани от Организатора, които имат складова наличност към момента на покупката са с отстъпка 15% от обявената редовна цена.
4.2. Ако за артикул, отговарящ на условията от  т. 3.3. е обявена отстъпка от редовната цена по-голяма от 15%, то тази отстъпка е валидна и когато продуктът е наличен в момента на сключване на договора. По-голямата отстъпка ще бъде прилагана за поръчката на този продукт.
4.3. За всички бебешки мебели с марката LORELLI, които не са налични на склад, не може да бъде прилагана отстъпката от 15%, валидна за налични на склад кошари.

Cookie policy. Learn more.