Възникване на спор

При възникване на неразрешим спор между Вас и този интернет магазин, моля обърнете се към OPC