1

„Ваучер за 20% отстъпка при следваща покупка на един артикул без намалена редовна цена от категория Аксесоари и 5% отстъпка на един артикул с намалена редовна цена от категория Аксесоари, издаден при покупка на Аксесоари на стойност над 50 лв ”


1. Организатор на промоцията
      1.1. Промоцията „Ваучер за 20% отстъпка при следваща покупка на един артикул без намалена редовна цена от категория Аксесоари и 5% отстъпка на един артикул с намалена редовна цена от категория Аксесоари, издаден при покупка на Аксесоари на стойност над 50 лв ” (Промоцията) се организира и провежда от „Еником-М“ ООД, София 1592, ул. „Капитан Димитър Списаревски“ 24 (Организатор).
      1.2. Официалните правила се публикуват на сайта www.enikom-m.com за целия период на промоцията.
      1.3. С участието си в тази Промоция, участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила, приема ги и се съгласява да ги спазва.

2. Период и Право на участие
      2.1. Промоцията се провежда на два етапа:
            2.1.1. I етап - в периода от 01.12.2021г. до 31.12.2021г. включително, в който при покупка на аксесоари на обща стойност над 50 лв., получавате ваучер за следваща покупка за 20% отстъпка на един артикул без намалена редовна цена, от категория аксесоари и 5% на един артикул с намалена редовна цена, от категория аксесоари („Ваучер).
            2.1.2. II етап – в периода в периода от 02.01.2022г. до 31.01.2022г. включително, в който имате право с получения в етап I Ваучер, да получите 20% отстъпка на един артикул без намалена редовна цена, от категория аксесоари и 5% на един артикул с намалена редовна цена, от категория аксесоари; Отстъпката важи само за един закупен артикул с ненамалена редовна цена и един артикул с намалена редовна цена.
      2.2. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
      2.3. Промоцията се провежда в магазините на Еником М в кв. Дружба 1, кв. Люлин 2 и кв. Надежда 1, гр София и електронния магазин на Организатора.
      2.4. Право на участие в Промоцията има всяко физическо лице, което участва съгласно механизма за участие в Промоцията, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу условия.
      2.5. Отстъпката от Ваучера не може да бъде комбинирана с други ваучери или отстъпки от клубна карта.

3. Дефиниции
      3.1. Под „Аксесоари“ се разбират всички продукти от групи аксесоари, осветителни тела и текстилни изделия.
В категория „Аксесоари“ не се включват:
пердета, завеси, щори;
допълнителните елементи за кухня, които са функционално и технически неразделна част от самата кухня, като например водобрани лайсни, обков, механизми, дръжки, свързващи лайсни, вентилационни решетки и други;
каквито и да е аксесоари, свързани с електрически уреди;
уреди от всякакъв вид (стоки функциониращи в следствие на променливо или постоянно електрическо напрежение, като това ограничение не важи за осветителни тела)..
      3.2.  Под покупка се разбира всички стоки, които клиентът закупува наведнъж, дори и ако са на няколко касови бележки.
      3.3. Покупката на всички останали стоки, освен дефинираните като аксесоари в т. 3.1., не е предмет на настоящата промоция.
      3.4. „Редовна цена“ е ненамалената цена на продукта. Това е цената на която се продава даден продукт през времето, когато за него не е обявено ценово намаление. Когато даден продукт е с ценово намаление, то редовната цена на продукта е задраскана и/или обявена като „стара цена“.
      3.5. „Намалена цена“ е цена, формирана чрез отстъпка от редовната цена на артикула, по повод на промоционална акция на Организатора и не се комбинира с отстъпки от клубни карти или други ваучери, както и с „Пакетната цена за Разнос и Монтаж“.
      3.6. Продукти без намалена цена са продукти, при които не е направена каквото и да е отстъпка от обявената редовна цена на продукта.


4. Описание на Промоцията и механизъм на провеждане
      4.1. Ваучерът е собственост на Организатора.
      4.2. Право на получаване на Ваучер има всеки клиент, закупил аксесоари от посочените в чл. 2.3. магазини на Организатора, на стойност над 50 лв. с ДДС в периода 01.12 - 31.12.2021 г. Стойността от 50 лв. е след начислени всички отстъпки.
      4.3. Ваучерът дава право на 20% за един артикул без намалена редовна цена и 5% за един артикул с намалена редовна цена, при следваща покупка в срока по т. 2.1.2, като отстъпката важи за артикул от категория Аксесоари.
      4.4. Ваучерът не дава право на отстъпка, когато става дума за:
            4.4.1. доплащане и приключване на направени поръчки извън посочения в т. 2.1.2 период
            4.4.2. мебели, пердета, завеси, щори, електроуреди, мивки и смесители, плотове от камък;
      4.5. Ваучерът е валиден от 02.01 до 31.01.2022 г в магазините от т.2.3.
      4.6. Ваучерът може да се използва еднократно, за закупуване на един артикул, както следва:
            4.6.1. при артикул без намаление на редовната цена, отстъпката от 20% се приспада от редовната цена на продукта.
            4.6.2. при артикул с намалена редовна цена, отстъпката от 5% се приспада от намалената цена на продукта.
      4.7. Ваучерът е валиден само с предоставянето на самия ваучер, касовата бележка (или сключен договор за поръчка) и фискален бон (оригинали) за закупени аксесоари на стойност над 50 лв.;
      4.8. При покупка на повече от един артикул, отстъпката се прилага само за един от закупените артикули, по избор на клиента.
      4.9. Ваучерът или полагащата се сума от отстъпката не може да бъде заменян за левовата му равностойност;
      4.10. При получен ваучер и връщане на стока, дала право на получаване на ваучера, клиентът се задължава да върне получения ваучер. Ако клиентът не може да върне получения Ваучер, стойността на ваучера се приспада от стойността на върнатата стока.

Cookie policy. Learn more.