0103200000218

With order
Цена на избраните модули 2030.00 null


Material:
PVC + огледало
Color:
червен

1. Шкафа с мивка
Ширина: 120 см.
Дълобочина: 50 см.
Височина: 65 см.

2. Огледало
Ширина: 120 см.
Височина: 60 см.