Survey

Откъде научихте за "Еником М"?
Ако вече сте клиент на "Еником М" как пазарувате?
Моля, посочете критериите на базата, на които избирате откъде да закупите своето обзавеждане.
Какви според Вас са предимствата на "Еником М"?
Кое определение за сайта на "Еником М" е най-точно?
Какво е обслужването в "Еником М"?
Какво би трябвало да се подобри в "Еником М" за клиентите?
Бихте ли ни посетили отново?