ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

1. Общи условия  
•    Настоящите общи условия регламентират отношенията между “ЕНИКОМ М” ООД със седалище и адрес на управление: София, ул. Околовръстен път 251 Г, ММ Бизнес Център, офис №401, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130374058 и Потребителите, ползващи фирмения Сайт, намиращ се на www.enikom-m.com .  

•    Ползвайки този Сайт и съдържащата се в него информация, се приема, че потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА на “ЕНИКОМ М” ООД.  

•   Договорът за продажба от разстояние между “ЕНИКОМ М” ООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “ЕНИКОМ М” ООД, а при наличие на авансово плащане – от момента на неговото извършване.   Копие на договора ще бъде изпратено на потребителя на посочения от него при регистрацията мейл, като с приемане на тези общи условия потребителят се съгласява с този начин на получаване на копие на договора.

•   Чрез електронна поръчка от електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на Потребителя.  

•   Поръчки, направени след 15 часа и в дни на официални празници или събота и неделя, се обработват в първия работен ден след подаване на заявката.  


2. Отговорност
•    “ЕНИКОМ М” ООД полага максимални усилия да предостави точна и актуална информация за дейността и предлаганите от компанията стоки на своя Сайт, но е възможно в тази информация да има пропуски или неточности. “ЕНИКОМ М” ООД не може да бъде отговорно за евентуални грешки или пропуски при публикуването на информацията.  “ЕНИКОМ М” ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта на “ЕНИКОМ М” ООД.  

•   “ЕНИКОМ М” ООД не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод (през входната врата).  


3. Регистрация
 
•   Регистрацията на Сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез електронния магазин.  

•    Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите, без за това да е необходима регистрация.  

•   Задължителните полета отбелязани със звездичка следва да бъдат попълнени. При успешно приключване на регистрацията, Потребителят ще получи потвърждение за успешна регистрация, както и потребителско име и парола на посочения от него електронен адрес.  


4. Цени  
•    Всички представени в Сайта цени са в Български Лева с включен ДДС.  

•   “ЕНИКОМ М” ООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време, съобразявайки се с приложимото законодателство за информиране на потребителите. Представените в Сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, с изключение на цената за доставка, която се посочва допълнително в процеса на пазаруване, преди завършване на заявката. Валидна е обявената в момента на започване на заявката цена.  

•   Промоционалните цени на стоките са обозначени, по един от следните начини:

Ø  чрез поставяне на новата цена в червено до предишната, която е зачертана,

 или 

Ø  чрез посочване на процент на намалението, като новата цена се поставя до предишната цена, която е зачертана.

•    В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително по отделен ценоразпис. Когато разстоянието между превозното средство и входа на сградата е повече от 20 м., към цената за разнос се добавя допълнителна такса, съгласно ценоразпис.  


5. Поръчки  
•    Поръчки могат да правят само регистрирани потребители, приели общите условия.  

•   Потребителят получава в процеса на пазаруване информация от Сайта за наличностите на стоките. Неналичен артикул е обозначен като такъв.  

•    Наличните артикули могат да бъдат добавени в кошницата и заплатени с един от възможните начини на плащане. Тази стока ще бъде доставена на регистрирания Потребител в рамките на 4 работни дни, ако с потребителя не е уговорено друго.  

Потребителят може да добавя в кошницата и неналични артикули. Такива стоки ще бъдат доставени в уточнен между страните срок при спазване на законовите изисквания.

•    При добавяне на налична и неналична стока в кошницата за пазаруване, Потребителят може да избере дали наличната стока да бъде доставена в самостоятелна доставка или да бъде доставена заедно с неналичната за момента на поръчката стока.  

•    При поръчка на неналична стока, преди обвързване на потребителя с договора за продажба служител на “ЕНИКОМ М” ООД ще се свърже с Потребителя с информация за размера на аванса и на дата за доставка на стоката.  

•    Договорената сума за авансово плащане се отразява на Сайта в меню „моите покупки“.  

•   При Неналична стока Клиентът извършва авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора, след разговор със служител на “ЕНИКОМ М” ООД.  

•   Срокът на доставката започва да тече от дата на получаване на авансовото плащане , към който момент се счита сключен договорът за продажба  

•    При забава на плащането или при непълно плащане на остатъка от стойността, клиентът дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на неплатената сума за всеки просрочен ден, но общо не повече от 5% от неплатената сума. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, “ЕНИКОМ М” ООД има право да развали едностранно договора, задържайки като неустойка част от авансово платената от Клиента сума, равняваща се на 10% от стойността на договора.  

•    Потребителят заплаща остатъка от стойността в тридневен срок от получаване на потвърждение по телефона или на посочения email за готовност за експедиция на стоката, но преди получаването й.   Между потребителя и “ЕНИКОМ М” ООД може да бъде уговорен и друг срок.

•   Краен срок за изпълнение на поръчката - 30 календарни дни от датата на авансовото плащане, с изключение на случаите, когато изрично е упомената различна дата на доставка (Под дата на доставка се разбира доставка в склад на "Еником М" ООД).  

•   При забава на изпълнението на поръчката по вина на Продавача, последният дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на авансово платената от Клиента сума за всеки просрочен ден, но общо не повече от 5% от авансово платената сума. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след уговорената дата за изпълнение на поръчката, ако тя не е двустранно изменена, Клиентът има право да развали едностранно договора, като "Еником М" ООД връща на клиента платената авансово сума и му заплаща неустойка в размер на 10% от стойността на договора.   Неустойката се заплаща към момента на получаване на стоката от потребителя или към момента на разваляне на договора. "Еником М" ООД не дължи неустойка, ако стоката не е получена по вина на Клиента.

•    В случай, че в срок от 10 /десет дни/ след получаване на потвърждение по телефона от служител на "Еником М" ООД за изпълнение на договора и готовност за експедиция на стоката, Клиентът не е получил същата, "Еником М" ООД начислява дневна такса в размер на 1% от цената на стоката за съхранението й в склада на "Еником М" ООД.  

6. Плащане  
Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един от следните способи:  

•    Наложен платеж.  – При плащане чрез “наложен платеж”, Потребителят трябва да заплати дължимата сума на куриера при извършване на доставката. Потребителят получава при доставката от куриера касова бележка, в която е описана поръчаната стока, дължимата сума, както и цената на доставката.

•    Плащане с банкови карти  (чрез виртуален ПОС терминал) – Плащания в електронния магазина на “ЕНИКОМ М” ООД могат да бъдат направени със следните карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY. Потребителска V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)  

•   Банков превод - Банков превод може да бъде направен на:  

Е ником М ООД,

КОД: BG63BPBI81701606229404
BIC КОД: BPBIBGSF
Юробанк България АД  

•     Плащане чрез ePay.bg  - При избирането на този метод Потребителят ще бъде прехвърлен на страницата на ePay.bg, където трябва да въведе потребителското си име и парола и да потвърди плащането. Всички стъпки трябва да бъдат следвани, за успешно връщане на страницата “ЕНИКОМ М” ООД, за да се регистрира поръчката.  

•    Покупка чрез стоков кредит  – Покупка чрез кредит е възможна при покупки на обща стойност над 150 лв. Потребителят може да кандидатства за покупка на кредит към една от двете партньорски фирми на “ЕНИКОМ М” ООД, предлагащи финансиране на покупки на изплащане – UniCredit и БНП Париба. На последната стъпка от процеса на пазаруването Потребителят може да попълни формата за кандидатстване.  


7. Доставка на поръчаните чрез електронния магазин стоки
•    Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес.  

•    Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с услугата Транспорт на “ЕНИКОМ М” ООД или на куриерска фирма "СПИДИ" АД или "Еконт Експрес" ООД.  

Преди да се ангажира с договора за покупка потребителят избира начинът на доставка и бива информиран за стойността на доставката.

•    При доставката Получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.  

•   Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.  

•   При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.  

•   Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин стоки ще бъдат уточнени преди сключване на договора със служител на “ЕНИКОМ М” ООД, който ще се свърже с всеки Потребител, направил поръчка.

•   При доставка на  закупена стока с договорена услуга Транспорт, стоката се получава от транспортното средство, с което се доставя стоката. В услугата Транспорт не се включва пренасянето на стоката от транспортното средство до входната врата на сградата.

•   При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.  

•   При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата и час на доставка с Потребителя, не по вина на  “ЕНИКОМ М” ООД  или куриера, лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на “ЕНИКОМ М” ООД  или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява. Това важи и за случаите, когато получателят неоснователно откаже да приеме дадена пратка.  


8. Връщане на стока  
•    На основание чл. 50, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 30 дневен срок от доставката на стока, за която е сключен договор през сайта (съответно на последната поръчана стока от една обща поръчка), има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока в съответната поръчка  при следните условия:

1.  Потребителят писмено информира “ЕНИКОМ М” ООД, на следния имейл адрес: info@enikom-m.com , че на основание чл. 50, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

a. точен магазин от търговската верига ЕНИКОМ - М, в който ще върне стоката или в който стоката ще бъде върната от куриер.  

b. банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.  

Потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно  приложение № 6  към чл. 52 от ЗЗП.

2.  Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка.  

3.   Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в добър търговски вид.  

4.   Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на “ЕНИКОМ М” ООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.  

5.  В случай, че последният се възползва от правото си по чл. 50, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия и стоката е реално върната на ЕНИКОМ М” ООД, “ЕНИКОМ М” ООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни /считано от дата на която потребителя е упражнил правото си на отказ/, на посочената банкова сметка, или в случай на плащане с карта, сумата се възстановява по същата карта.   В случай, че потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ЕНИКОМ М” ООД , допълнителните разходи за доставката не му се възстановяват.


Условията за връщане на стока описани в т. 8 важат за Потребители, закупили стоки на “ЕНИКОМ М” ООД от електронния магазин на фирмата. Клиенти закупили стоки от физически магазини на “ЕНИКОМ М” ООД не могат да се възползват от тези условия за връщане на стока.  

   

9. Гаранционни условия и Рекламации  

Гаранционни условия        

9. 1. Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката, която е отбелязана на тази гаранционна карта. Клиентът може да упражни правото си на рекламация в срока,  определен в ЗАКОН за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и  посочен в гаранционната карта, считано от датата на доставянето на потребителската стока, независимо от това, дали производителят или Еником - М ООД е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието. За мебелите, различни от  мебели изработени от еко кожа и мека мебел с  електрически механизми, Еником - М ООД  предоставя допълнителна една година търговска гаранция, при същите условия като гаранцията, съгласно ЗПЦСЦУПС.

9. 2. Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на касова бележка или фактура придружаващ а   закупеното от Вас изделие, издаден а  от Еником - М ООД, наричан по-нататък за краткост продавач

9. 3. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, клиентът има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.  В този случай клиентът може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача. . При преценката относно пропорционалността на разходите се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително :

   9. 3.1 Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;      

   9. 3.2 Значимостта на несъответствие;                                                                                   

   9. 3.3 Възможността да се предложи другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за него .                                                                                   

   Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е  длъжен да я  приведе в съответствие с договора за продажба, като привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на сток ата  и целта, за която е  бил а  необходим а  на потребителя .   За стоките, съдържащи цифрови елементи, се прилага  разумен срок, съобразен с естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя . Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за клиента. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската  стока или за материали и труд, свързани с ремонта й , а в случай че за ремонта или замяната е необходимо демонтиране на стоката, която е била инсталирана предвид нейното естество и цел, преди да се появи несъответствието, демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки ще бъде извършено от продавача или за негова сметка. . Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на  потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и клиента за решаване на спора.   Упражняването на това право на клиента не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск,  различен от установения срок. Клиент ът  може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на  несъответствието вреди.  

Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства .   В тези случаи тий дължи връщане на цената.

След изтичане на съответния  срок и когато клиентът не е удовлетворен от решението на рекламацията, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.  Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от   потребителя сума, винаги в следните случаи: когато не е извършил ремонт или замяна на стоката или е отказал да приведе стоката в съответствие;  появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие (при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията); несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя. Клиентът не може да развали договора и да претендира за възстановавяне на заплатената сума или за намаляване цената на  стоката, ако несъответствието е незначително, както и  когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или  да се поправи стоката в рамките на съответния срок  от предявяване на рекламацията от клиента.      

9. 4 . Гаранцията отпада в следните случаи :                                                                                      

   - неправилен ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния потребител  или друго неоторизирано лице .

- неправилно инсталиране  (монтаж) , освен когато инсталирането съставлява неразделна част от договора за продажба и е извършено от продавача или от лице, за чиито действия продавачът отговаря, или  неправилното инсталиране се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от продавача.

   - повреди, предизвикани от неправилно преместване / следи от удари / или неправилна експлоатация.

   - увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди , ако не са точно спазени указанията за употреба и съхранение .

   - неправилно почистване, съхранение, неизползване по предназначение и не спазване на  специфичните условия на изделието.

   - неправилно транспортиране от страна на крайния клиент  или от трето лице, което е различно от продавача или не е посочено от него .                                                             

9. 5 . След разопаковане на изделието задължително изхвърлете защитната опаковка на специално  обособените за тази цел места според вида на опаковката.                                                             

9. 6 . Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на  потребителската стока с договора за продажба съгласно правилата на чл. 26-48 от ЗАКОН за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

 

10. Защита на личните данни  
•    Защитата на личните данни на потребителя през целия процес на обработка им, както сигурността и защитата на личния му живот, на всички лични данни и сведения, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

•   „ЕНИКОМ-М“ ООД събира, обработва и съхранява личните данни, за целите на обработката, включително за целите на подобряване на качеството на услугите на  „ЕНИКОМ-М“ ООД, съгласно Политиките за поверителност . съгласно   Политиките за поверителност .


•    "ЕНИКОМ-М" ООД се задължава да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като администратор на лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, както и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679 на ЕП и на Съвета от 26 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни – ОРЗЛД (GDPR – General Data Protection Regulation). 


•    "ЕНИКОМ-М" ООД е предоставило на потребителя информацията по член 13 и член 14 от GDPR, съгласно която се дават необходимите сведения за основанията, начините и процесите по обработка на лични данни на потребителя от "ЕНИКОМ-М" ООД.

•    При регистрация на сайта, потребителят се съгласява с общите условия задължително.  


11. Авторско право  
•    Дизайнът, структурата и съдържанието на тази Интернет страница са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на “ЕНИКОМ М” ООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения и лога от сайта, само при изричното съгласие на “ЕНИКОМ М” ООД за това.

12. Политика на“ЕНИКОМ М” ООД за използването на „бисквитки“(cookies)  
•    “ЕНИКОМ М” ООД   се стреми да предостави на клиентите си възможно най-доброто обслужване. Като част от тази дългосрочна стратегия, искаме да ви информираме, че сайтът на Еником М използва „бисквитки“, съобразени с изискванията на Google, за да подобри общата функционалност на сайта и качеството на рекламните оферти, които получавате. С използването на сайта Потребителят се съгласява с получаването на „бисквитки“.  

Повече информация за бисквитките на нашата страница може да получите ТУК  

   

13. Други  

•    “ЕНИКОМ М” ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият Сайт.  

•    “ЕНИКОМ М” ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен или неточен адрес.  

•    Задължение на Потребителя е да опазва предоставените му от “ЕНИКОМ М” ООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на “ЕНИКОМ М” ООД за редовна, ако е направена през профил, зареден чрез използване на потребителското име и парола, с които потребитилят се е регистрирал и  които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра.  

•    Освен ако на съответната карта или ваучер не е посочено друго, при закупуване на стоки чрез електронния магазин не важат издаваните от “ЕНИКОМ М” ООД подаръчни ваучери и карти за отстъпка, като изключение прави картата към програмата за лоялни клиенти на“ЕНИКОМ М” ООД – Клуб Еником - М.  

•    За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на не постигане на такова спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния български съд.