The addresses of our shops and more information about them, please find here. The addresses of our shops and more information about them, please find here

 

ENIKOM M

 e-mail: enikom-m@enikom-m.com

 phone: 0700 15 005

You can call us on this number from Monday to Friday 10am - 8pm, Saturday 10am - 7pm and Sunday 10am - 6pm

 

 

e-mail: info@enikom-m.com

 

телефон за връзка: 024607143

You can call us on this number from Monday to Friday 8am - 6pm

e-mail: service@enikom-m.com

Marketing

e-mail: advertising@enikom-m.com

Моля попълнете предложената от нас форма за обратна връзка, като напишете Вашите коментари и предложения.

С попълването на това поле, давам своето изрично и свободно съгласие „Еником-М“ ООД, ЕИК 130374058, да събира, обработва и съхранява предоставените от мен във формата лични данни, за целите на обработката и отговор на поставения от мен въпрос чрез тази контактна форма, включително за целите на подобряване на качеството на услугите на „Еником-М“ ООД,
съгласно Политиките за поверителност.


„Еником-М“ ООД декларира, че няма да използва личните данни предоставени чрез тази контакта форма за други цели, освен за отговор по поставения въпрос или отправено искане и за подобряване качеството на услугите на „Еником-М“ ООД. За да изпълни искането на подателя „Еником-М“ ООД ще се свърже с лицето чрез предоставените данни за контакт.

С попълването на това поле, давам своето изрично и свободно съгласие „Еником-М“ ООД, ЕИК 130374058, да събира, обработва и съхранява предоставените от мен във формата лични данни. Съгласно Политиките за поверителност „Еником-М“ ООД декларира, че няма да използва личните данни предоставени чрез тази контакта форма за други цели, освен за отговор по поставения въпрос или отправено искане и за подобряване качеството на услугите на „Еником-М“ ООД. За да изпълни искането на подателя „Еником-М“ ООД ще се свърже с лицето чрез предоставените данни за контакт.

Cookie policy. Learn more.