ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ МЕСЕЦ НА МЕКАТА МЕБЕЛ 15.10.2017